Overvejer du at få solceller?

Før du bestiller dit solcelleanlæg, skal du undersøge en række forhold, der alle har betydning for dit valg af solcelleanlæg.

Tjek taget først

Inden du køber dit solcelleanlæg, skal du undersøge dit tag. Du skal kende retningen og hældningsgraden på dit tag og vide, hvilket materiale det er lavet af.

  • Hvilken vej vender dit tag? Et nordvendt tag giver ikke så meget udbytte som et sydvendt.
  • Hvad er hældningen på dit tag? Hældningsgraden har betydning for udbyttet fra dit anlæg.
  • Har du stråtag? Du kan ikke sætte solceller på et stråtag, da der bliver for varmt under panelerne.
  • Er dit tag understrøget? Du skal være forberedt på ekstraomkostninger, da understrøgne teglsten kan flække ved gennemboring.
  • Hvordan er tagets generelle tilstand? Tagets tilstand skal være så god, at det kan holde til anlægget de næste 25-30 år.

Er du det mindste i tvivl, om taget kan holde til et solcelleanlæg, skal du få en fagmand til at tjekke dit tag, før du køber.

Skyggefrit året rundt?

Tag højde for skygge ved de forskellige årstider. Solcellepaneler er følsomme overfor skygge, da det vil nedsætte produktionen. Selv mindre skyggepåvirkninger fra for eksempel en flagstang kan påvirke solcellepanelernes produktionsevne betragteligt.

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med installation af nyt solcelleanlæg?

  • Inden du installerer et nyt solcelleanlæg, skal du bl.a. søge om tilsagn fra Energistyrelsen.
  • Når solcelleanlægget er monteret og installatøren har tilsluttet anlægget, er det installatøren, der tilmelder anlægget til dit Netselskab.
  • Herefter får vi i Andel Energi automatisk besked om, at solcelleanlægget er godkendt. Og vi sørger for, at du fremover kun bliver afregnet for de kWh, du køber, når solcellerne ikke producerer nok til at dække dit aktuelle forbrug.

Bemærk, at Andel Energi ikke kan tilmelde dine solceller for dig. Har du brug for at kontakte dit netselskab, kan du finde det her.

Energistyrelsens hjemmeside kan du også læse mere om de trin, du skal igennem i forbindelse med etablering af et solcelleanlæg.

Hvordan får jeg betaling for den strøm, jeg ikke selv når at forbruge?

Du kan få betaling for eventuel overskudsproduktion hos en såkaldt produktionselleverandør. Andel Energi er ikke produktionselleverandør, men du kan se en samlet oversigt over produktionselleverandører hos Energinet.

Hvordan foregår selve tilslutningen af solceller?

For at blive elproducent skal du have tildelt et GSRN-nummer (Global Service Relation Number – det er et entydigt identifikationsnummer på anlægget) hos Energinet. Når dit netselskab har fået din tilmelding fra installatøren, oprettes dit anlæg hos Energinet.

Fra Energinet får du et brev med dit anlægs GSRN-nummer. I brevet vil du blive bedt om at ansøge om nettoafregning på Energinets hjemmeside. Når Energinet.dk har godkendt din ansøgning, fjernkoder dit Netselskab din måler, så du på måleren kan se din elproduktion, samt hvor meget du sælger til elnettet.

Du kan læse mere om ventetider og processen hos Energinet.dk.

Bemærk, at Andel Energi ikke er produktionselleverandør

Hos Energinet kan du se en samlet oversigt over produktionselleverandører.