Hvad består elprisen af?

Se, hvordan forbrug, transport og afgifter fordeler sig på din elregning

Din elpris består af flere dele. Du betaler både for den strøm, du bruger, og for at få den transporteret hjem til din bolig. Derudover betaler du offentlige forpligtelser (PSO) og afgifter til den danske stat. Bortset fra abonnementet bliver alle betalinger på din elregning beregnet ud fra dit elforbrug (antal kilowatt-timer).

Når du betaler 100 kr…

Grafik
Kilde: Dansk Energi

Hvad er forbrug, abonnement, transport og afgifter?

Elforbrug og -abonnement

Du betaler en pris for hver kilowatt-time (kWh), du bruger. Hvis du har en elaftale med fast pris, vil prisen pr. kilowatt-time altid være den samme. Har du en elaftale med variabel pris, vil din pris følge markedet og skifte time for time.

Den rene elpris og prisen på abonnement er de eneste udgifter på din elregning, der kan variere fra elselskab til elselskab. Skatter og afgifter fastsættes af staten – og dem skal vi alle betale, uanset hvilket elselskab, der leverer strømmen.

Derudover betaler du et fast månedligt elabonnement, der dækker administration. Du betaler for denne del til os.

Transport af el og netabonnement

Dit lokale netselskab ejer de kabler, der transporterer strømmen til din bolig. Dit elnetselskab kan for eksempel være Radius Elnet, Cerius eller et andet af de over 70 netselskaber i Danmark. Du kan ikke selv vælge dit netselskab. Det afhænger af, hvilket selskab der ejer kablerne, der hvor du bor. Til netselskabet betaler du for transport af din strøm. På din elregning kalder vi den betaling for nettarif. Du betaler også et netabonnement, der dækker omkostninger til vedligeholdelse af elnettet og elmåleren.

Bor du i et hus, kan det være, at du skal betale et netabonnement mere til drift og vedligeholdelse af din stikledning. Stikledningen er den ledning, der fører strøm fra elnettet ind i dit hus.

Vi opkræver dig for alle disse betalinger på vegne af dit netselskab. Derudover betaler du til Energinet.dk for brug af transmissionsnettet. Vi opkræver denne betaling på vegne af Energinet.dk

Moms og elafgift

Moms og elafgift er den største post på din elregning. Du betaler moms af din samlede bruttoudgift til el. Elafgift dækker en række lovpligtige afgifter til staten, som alle elkunder skal betale. Vi opkræver dig på vegne af staten.

Bidrag til vedvarende energi

PSO står for Public Service Obligation (offentlige forpligtelser). Afgiften dækker tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarmeproduktion. Derudover dækker afgiften det offentliges udgifter til forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion og energieffektivitet. Vi opkræver dig på vegne af staten.

Har du ikke strøm fra os endnu?

Hvad er en kilowatt-time og hvad koster den?

Dit forbrug af strøm, bliver opgjort i måleenheden kilowatt-timer (kWh). En kilowatt-time er enheden for elektrisk energi. Og som navnet afslører, svarer én kilowatt-time til 1000 watt (W), der anvendes i en time. Det er forskelligt, hvor mange watt dine elapparater bruger, men du kan ofte finde svaret på apparatet.

Prisen på 1 kilowatt-time svinger fra dag til dag, endda time for time, og derfor er det svært at sige, hvad 1 kilowatt-time koster. Det afhænger af, hvor meget strøm fra vedvarende energikilder som vind, vand og sol, der bliver produceret lige nu. Og hvor stor belastning, der er på elnettet. Men som kunde hos os, får du altid el til indkøbspris, når du har en elaftale med variabel pris.

Du kan se den aktuelle pris på kilowatt lige her.

Din pris afhænger også af, om du har en elaftale med variabel eller fast pris. Hvis du har en elaftale med fast pris, vil prisen for kilowatt-timer være låst i 12 måneder.

Hvis du har en elaftale med variabel pris, følger din pris markedsprisen. Og så kan den skifte time for time. Hvis du – som de fleste andre danskere – bruger mest strøm mellem 17 og 20, vil elprisen være højere. Det skyldes den store belastning på elnettet i den periode.

Hent vores app Andel Energi

I appen Andel Energi kan du holde øje med dit forbrug time for time. Og se, hvornår strømmen er mest klimavenlig.

Elpriser varierer fra øst til vest

Uanset om du vælger en variabel elpris eller fast elpris, vil du opleve, at der er forskel på priserne mellem det østlige og det vestlige Danmark. Årsagen til det er, at kabelforbindelserne under Storebælt, der forbinder Øst og Vest, har begrænset kapacitet. Derfor har man på handelspladsen for el valgt at dele Danmark op i to områder med forskellige elpriser.

Forklaringen på dette er ganske enkel. Der bliver produceret mest vindstrøm i Vestdanmark. Og på grund af begrænsninger på kabelforbindelserne mellem Vestdanmark og Østdanmark, kan den producerede strøm ikke altid blive sendt til Østdanmark. Dermed er det primært Vestdanmark, der i perioder får mest gavn af den øgede produktion fra vindmøllerne. Og derfor vil der være en forskel i den aktuelle elpris mellem landsdelene. Oftest vil elprisen være billigst vest for Storebælt.

Den strøm vi importerer fra vores naboer i Tyskland skal også transporteres længere gennem kabler til Østdanmark. Og det påvirker også prisen i Østdanmark.

Dog er forskellene ikke store. Forskellen på elprisen vest for Storebælt og øst for Storebælt er få øre pr. kilowatt-time, så det er altså ikke fordi, du får markant billigere strøm i Vestdanmark.

Hvad har indflydelse på vores elpriser?

Der er forskel på at anskue din elpris ud fra prisen pr. kilowatt-time og så den pris, du betaler for din elregning. Du kan selv gøre meget for at holde den samlede pris, du betaler for din strøm, nede. Men der er meget omkring os, der gør, at de aktuelle elpriser ryger i vejret. 

I slutningen af 2021 oplevede vi, at elpriserne lå langt over det normale niveau. Dette skyldes forskellige faktorer. Og du kan læse mere om, hvorfor energipriserne stiger, her. 

I Danmark får vi meget strøm fra vedvarende energikilder. Men denne produktion er særligt afhængig af vejret. I 2021 manglede vi den rette kombination af vind og vejr for at kunne producere strøm fra bæredygtige energikilder. Det hverken blæste eller regnede meget. Det betød, at vindstrøm og strøm fra vandkraftværker var en mangelvare. Og det fik priserne til at stige på den nordiske elbørs. 

Det skal du være opmærksom på, hvis du leder efter billig strøm

Når snakken falder på elpriser, er det nærliggende for de fleste at søge efter billige elpriser og gode aftaler. Dog skal du være forsigtig, når du ser tilbud, der virker lidt for gode til at være sande. 

Ingen elselskaber kan konkurrere på afgifter, gebyrer og andre udgifter til staten, der er underlagt lovgivningen. Dette er det samme beløb pr. kilowatt, du betaler, uanset om du vælger Andel Energi eller et andet elselskab. Det er kun prisen på abonnementet og den rene elpris pr. kilowatt-timer, du kan sammenligne forskellige aftaler med. Hvis du gerne vil have hjælp til at sammenligne elpriser, har vi skrevet en guide om det. 

Der er flere faktorer, der kan være gode at have med i dine overvejelser, når du skal vælge en elaftale. En af de vigtigste er, om du ønsker en fast elpris eller variabel elpris. Du får mere sikkerhed med en fast elpris, end du gør med den variable elpris. Til gengæld kan du følge de udsving, der er i markedet – og få en lavere elpris, når markedsprisen er lav med en variabel elpris.

Derudover skal du også overveje, hvor din strøm skal komme fra. Vælger du en elaftale fra Andel Energi, får du ikke bare gode elpriser. Du får også en vished om, at dit elforbrug bliver dækket af strøm fra vedvarende energikilder, hvis du vælger et bladmærket elprodukt. 

Sidst men ikke mindst, skal du selvfølgelig også læse det med småt, når du jagter billige elpriser. Hvis det virker for billigt til at være sandt, så kan det betale sig at undersøge aftalebetingelserne nøje. Og se også, om der er tale om en intropris, der bliver højere efter en periode. I så fald er der måske ikke engang tale om billigere elpriser, når du sammenligner over et halvt eller helt år.