Hvordan regner I min regning ud?

Indrømmet, det kan være svært at gennemskue, hvordan vi regner dit forventede elforbrug ud. Men i virkeligheden er det ikke så mystisk, som det måske tager sig ud.

Du betaler forud for dit elforbrug. Derfor opkræver vi dig for den strøm, som vi regner med, du vil bruge. Vi tager udgangspunkt i det forventede årsforbrug, som vi beregner på baggrund af det strømforbrug, du har haft året før. Dette gøres ganske enkelt ved, at vi regner med, at du bruger lige så meget – eller lige så lidt – strøm som i det forgangne år.

Vi fordeler dog ikke forbruget ligeligt henover året. Typisk er din regning højere om vinteren end om sommeren. Det er fordi, den gerne skal afspejle den måde, du bruger din strøm på.

Du kan finde din regning på Min side.

Elforbruget er som showbizz. Det går op og ned.

Sådan fordeler forbruget sig typisk hen over året for en familie på fire.

Grafik

Som du kan se af eksemplet ovenfor, bruger man typisk mere strøm i de mørke måneder, hvor vi er mere indenfor. Så bliver der tændt for lys, skærme og andet hygge. Om sommeren er vi meget mere udenfor. Og dér er der som bekendt ikke så mange stikkontakter.

Psst… Der er også en anden særlig grund til, at din elregning kan stige om vinteren. Mange netselskaber har nemlig skruet op for nettariffen, som du betaler for, at strømmen bliver transporteret hjem til dig. Det gør netselskaberne for at sprede belastningen på elnettet. Tariffen er nemlig dyrest, når elnettet er mest belastet, og billigst på de tidspunkter, hvor elnettet er mindst belastet.

Det kan derfor altid betale sig at flytte noget af dit tunge elforbrug væk fra tidspunkter, hvor elnettet er mest belastet – omkring kl. 17-21, hvor både strømmen og tarifferne som regel er dyrest. Nettariffen er fastlagt af dit netselskab og ikke af Andel Energi.

Følg dit forbrug

I appen Andel Energi kan du holde øje med dit forbrug time for time. Og se, hvornår strømmen er mest klimavenlig.