Gå til indhold

Bliv klogere på din gasregning

Har du svært ved at gennemskue dine gasregninger, så forstår vi dig godt. Hvad er for eksempelvis en aconto-gasregning (på regningen hedder det: ‘A conto regning’)? Og hvad er en gasregning med opgørelse (på regningen kalder vi det bare ‘Regning’)? Det kan være lidt forvirrende. Derfor har vi lavet en guide til dig, hvor vi gennemgår regningerne punkt for punkt.

Læser du videre, kan du se, hvordan vi fordeler dine aconto-beløb hen over året. Og hvornår du får henholdsvis din aconto-gasregning og gasregning med opgørelse.

Vælg her, om du vil se på en aconto eller en opgørelse:

Aconto-gasregning

Du får aconto-regninger de første to måneder i kvartalet.

Gasregning med opgørelse

Du får en regning for sidste måned i kvartalet sammen med en opgørelse for hele kvartalet.

Regningseksemplerne er for MånedsGas. Men du kan også sagtens bruge guiden, hvis du har FastPrisGas. Regningerne ligner nemlig stort set hinanden.

Hvordan fordeler vi dine aconto-regninger hen over året?

Dine gasregninger er ikke længere delt i lige store dele hen over året. Det skyldes, at størrelsen på dit gasforbrug i høj grad er sæsonbetonet. Du bruger nemlig mere gas i de kolde måneder. Og det vil du kunne se på dine gasregninger.

Dine aconto-regninger i de enkelte kvartaler vil derfor afspejle dit gasforbrug. Vi bruger dit årsforbrug sidste år til at forudsige dit årsforbrug i år. Og så bruger vi antallet af normale graddage til at forudsige fordelingen af dit forbrug i de enkelte kvartaler. For eksempel regner vi med, at 17 % af dit årsforbrug finder sted i 2. kvartal – og dine regninger vil derfor afspejle dette. Figuren viser cirka fordelingen af aconto-beløbene i årets kvartaler.

Tidligere aflæste du kun din gasmåler én gang om året. Og herefter fik du en årsopgørelse. Men nu skal du sende din aflæsning til dit distributionsselskab, Evida, efter hvert kvartal. De kontakter dig, når det er tid til aflæsning.

Fordi du aflæser dit gasforbrug hvert kvartal, kan vi også opgøre dit gasforbrug efter hvert kvartal. Det er baggrunden for, at du nu får to aconto-regninger for de to første måneder i kvartalet og en opgørelse efter endt kvartal, som samtidig er en regning, for den sidste måned i kvartalet.

Hvornår får du dine gasregninger?

Du får en regning for dit gasforbrug hver måned. Det aconto-beløb du skal betale i de enkelte kvartaler, bliver delt i tre lige store dele. Det betyder, at vi afregner dig på følgende måde.

Husk, du får gasregninger fra både Andel Energi og Evida

Regningerne fra os dækker dit forbrug af gas. Regningerne fra Evida dækker transporten af gassen til din bolig samt afgifter til staten.

Din regning er opdelt, fordi der er kommet nye regler for gasdistribution i Danmark. Det betyder, at ingen gasleverandører fremover vil kunne tilbyde dig én samlet gasregning.

Det spørger andre om