Gå til indhold
Elpriser time for time

Du får strøm fra sol og vind

Når du har en elaftale hos os, får du garanti for strøm fra sol og vind, der dækker hele dit forbrug. Det er vores måde at sikre, at du kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid, hver gang du tænder for lyset eller sætter vaskemaskinen i gang.​

​Andel Energi bliver opfattet som det mest bæredygtige brand i branchen af de danske forbrugere. Og det er vi meget taknemmelige for.

Hvad gør vi? 

Ingen elselskaber kan give dig 100 % strøm fra vedvarende energikilder i stikkontakten. I det danske elnet bliver al strøm nemlig blandet sammen, før den kommer hjem til dig.

I stedet garanterer vi, at dit årlige elforbrug er dækket af sol og vind. Det gør vi gennem certifikater.

Certifikaterne køber vi af elproducenterne, som får dem udstedt, når de producerer strøm fra solcelleanlæg og vindmøller. Et certifikat kan kun bruges én gang og dokumenterer, at der bliver leveret sol- eller vindenergi til det danske elnet.

Se efter Bladmærket – din garanti for grøn strøm 

Bladmærkeordningen er indført af forbrugerombudsmanden og skal hjælpe danskerne med at gennemskue, hvilke elaftaler der er mest grønne. Du skal bare se efter de grønne blade på aftalerne. Det er kun strøm baseret på vedvarende energi, der kvalificerer sig til at blive bladmærket med enten ét eller to grønne blade.

Elprodukt med ét blad

Når et elprodukt har ét blad, er produktet baseret 100 % på vedvarende energi. Det betyder, at elleverandøren køber grønne certifikater, der garanterer, at der produceres nok strøm fra vedvarende energikilder til at dække kundens årlige elforbrug.

Elprodukt med to blade

Når et elprodukt har to blade, er produktet også baseret 100 % på vedvarende energi. Det betyder, at elleverandøren køber grønne certifikater, der garanterer, at der produceres nok strøm fra vedvarende energikilder til at dække kundens årlige elforbrug. Derudover har elleverandøren gjort ekstra klimatiltag for at reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser svarende til mindst 100 % af kundens årlige elforbrug

Hvorfor vælge en elaftale fra Andel Energi?

Mange vil gerne have en verden med grøn energi. Men vi ved også godt, at det kan være svært at overskue, hvad man selv kan gøre. Med en elaftale fra os bliver det let at være grønnere. Du får nemlig dækket dit årlige elforbrug af strøm fra sol og vind.
Vindstrøm og solenergi er – uanset hvem, der laver den – fri for drivhusgasser. Det er rigtigt, at der bliver udledt CO2 ved produktion, transport og installation af vindmøller og solcelleanlæg, men udledningen tjener sig selv ind igen. Derefter er energien ren uden forbehold. Helt simpelt.

Deklarationer

Energinet.dk er systemansvarlig for elnettet i Danmark og foretager hvert år deklareringer af elektriciteten i både Øst- og Vestdanmark. Der findes tre forskellige typer deklarationer, som alle opdateres hvert år, og som viser tre forskellige billeder af brændselssammensætningen.

Den generelle eldeklaration

Den generelle eldeklaration viser hvilke energikilder, der har lavet strøm til dig og resten af Danmark og udkommer hvert år i juni for året før. 

Den generelle eldeklaration er en gennemsnitsberegning i et samlet EU-regnskab, hvor anvendte brændselstyper og årets emission er sat i forhold til den samlede levering af el til forsyningsselskaberne i regionen. Det er alene en regnskabsteknisk opgørelse, der viser markedet af grønne certifikater og sammensætningen af den strøm, der ikke sælges som grønne certifikater. Bemærk, at denne deklaration ikke siger noget om den strøm, som fysisk kommer ud af din stikkontakt. 

Den individuelle eldeklaration

Den individuelle eldeklaration viser hvilke energikilder, der er medregnet til dit elkøb samt de tilknyttede miljøpåvirkninger, og sammenligner med den generelle eldeklaration.

I den individuelle eldeklaration kan du altså se, hvilke energikilder, der dækker dit elforbrug, når du er elkunde hos os. Den generelle deklaration viser hvilke energikilder, der har været brugt til at fremstille den el, der sælges og bruges i hele Danmark. Du kan også se, hvordan produktionen har påvirket miljøet. 

De individuelle deklarationer er relevante, hvis du har en elaftale, der har en brændselssammensætning og miljøpåvirkning, som adskiller sig fra almindelige leveringer af elektricitet i det sammenhængende elforsyningssystem. For eksempel hvis du har en bladmærket elaftale, hvor dit årlige elforbrug bliver dækket af grøn strøm.

Bemærk, at de individuelle deklarationer ikke siger noget om den strøm, som fysisk kommer ud af din stikkontakt. 

Miljødeklarationen

En miljødeklaration er et estimat over, hvor strømmen i Danmark fysisk kommer fra. Den viser, hvordan en dansk kilowatt-time er produceret, og hvor strømmen kommer fra set som et gennemsnit over et helt år. Beregningerne er lavet ud fra al indenlandsk produktion og forbrug samt den import og eksport, der time for time sker henover året.