Gå til indhold

Sådan garanterer vi grøn energi

Der er ingen elhandelsselskaber, der kan give dig 100 % grøn strøm i stikkontakten. Al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver nemlig blandet sammen i elnettet, inden det kommer hjem til dig.

Der er strøm fra Danmark, Sverige, Norge og Tyskland i det danske elnet. Så al grøn strøm bliver blandet sammen med strøm fra blandt andet svenske atomkraftværker og fra tyske og danske kraftværker. 

Hvad gør vi? 

Til gengæld dækker vi dit årlige elforbrug med grøn strøm fra europæiske havvindmøller eller solcelleanlæg via grønne certifikater, hvis du har valgt et bladmærket elprodukt. 

Når der produceres vindstrøm fra vindmøller eller energi fra solcelleanlæg, modtager elproducenten et grønt certifikat. Et certifikat kan kun bruges én gang. Det dokumenterer, at der bliver leveret sol- eller vindenergi til det danske elnet, hvor al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen. 

Vi køber så grønne certifikater, så vi kan garantere, at dit årlige elforbrug er dækket af  strøm fra vedvarende energikilder såsom europæiske havvindmøller og solcelleanlæg, hvis du har en elaftale med ét blad i mærkningsordningen for grøn strøm. 

​Andel Energi bliver opfattet som det mest bæredygtige brand i branchen af de danske forbrugere. Og det er vi meget taknemmelige for.

Se efter Bladmærket – din garanti for grøn strøm 

Det skal være let at vælge grøn strøm. Derfor har Forbrugerombudsmanden indført en mærkningsordning, der skal hjælpe de danske forbrugere til at gennemskue, hvilke elprodukter der er grønne. 

Du skal bare se efter de grønne blade på produkterne. Det er kun grøn strøm, der kvalificerer sig til at blive bladmærket med enten ét eller to grønne blade. 

Elprodukt med ét blad

Når et elprodukt har ét blad, er produktet baseret 100 % på vedvarende energi. Det betyder, at elleverandøren køber grønne certifikater, der garanterer, at der produceres nok strøm fra vedvarende energikilder til at dække kundens årlige elforbrug.

Elprodukt med to blade

Når et elprodukt har to blade, er produktet også baseret 100 % på vedvarende energi. Det betyder, at elleverandøren køber grønne certifikater, der garanterer, at der produceres nok strøm fra vedvarende energikilder til at dække kundens årlige elforbrug. Derudover har elleverandøren gjort ekstra klimatiltag for at reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser svarende til mindst 100 % af kundens årlige elforbrug

Uanset, hvilket elprodukt du køber, kommer der ikke grøn strøm direkte ud af stikkontakten. Det er der ingen elselskaber, der kan tilbyde, så længe al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen i elnettet. Men hvis du vælger et bladmærket elprodukt, er du med til at sende et signal om, at du støtter udviklingen af grøn energi. 

Hos os køber vi grønne certifikater, der garanterer, at vi dækker dit årlige elforbrug med vindstrøm fra europæiske havvindmøller og strøm fra solcelleanlæg, hvis du har valgt et bladmærket produkt.

Vi vil alle sammen gerne have en verden med grøn energi 

Det skal være let at være grøn. Og vi ved godt, at det kan være svært at overskue, men med en bladmærket elaftale fra os får du dækket dit årlige elforbrug af vindstrøm fra europæiske havvindmøller og strøm fra solcelleanlæg. Så skal du i det mindste ikke tænke på, om du selv bruger grøn energi i din dagligdag. 

Og hvis vi alle sammen gør en lille smule, så bliver det til sidst til en meget stor forskel. 

Hvorfor skal jeg vælge grøn strøm? 

Vindstrøm og solenergi er – uanset hvem, der laver den – ren og fri for drivhusgasser. Det er rigtigt, at der udledes CO2 ved produktion, transport og installering af vindmøller og solcelleanlæg, men den udledning tjener sig selv ind igen. Derefter er energien ren uden forbehold. Helt simpelt. 

Prisen på strøm afhænger bl.a. af, hvor meget vedvarende energi, der bliver produceret lige nu. Jo mere vedvarende energi fra vind, vand og sol, der bliver produceret, desto billigere bliver strømmen. Derfor er prisen på strøm ofte billigere, når det blæser meget. Så er der nemlig godt gang i vindmøllerne. 

Deklarationer

Energinet.dk er systemansvarlig for elnettet i Danmark og foretager hvert år deklareringer af elektriciteten i både Øst- og Vestdanmark. Der findes tre forskellige typer deklarationer, som alle opdateres hvert år, og som viser tre forskellige billeder af brændselssammensætningen.

Den generelle eldeklaration

Den generelle eldeklaration viser hvilke energikilder, der har lavet strøm til dig og resten af Danmark og udkommer hvert år i juni for året før. 

Den generelle eldeklaration er en gennemsnitsberegning i et samlet EU-regnskab, hvor anvendte brændselstyper og årets emission er sat i forhold til den samlede levering af el til forsyningsselskaberne i regionen. Det er alene en regnskabsteknisk opgørelse, der viser markedet af grønne certifikater og sammensætningen af den strøm, der ikke sælges som grønne certifikater. Bemærk, at denne deklaration ikke siger noget om den strøm, som fysisk kommer ud af din stikkontakt. 

Den individuelle eldeklaration

Den individuelle eldeklaration viser hvilke energikilder, der er medregnet til dit elkøb samt de tilknyttede miljøpåvirkninger, og sammenligner med den generelle eldeklaration.

I den individuelle eldeklaration kan du altså se, hvilke energikilder, der dækker dit elforbrug, når du er elkunde hos os. Den generelle deklaration viser hvilke energikilder, der har været brugt til at fremstille den el, der sælges og bruges i hele Danmark. Du kan også se, hvordan produktionen har påvirket miljøet. 

De individuelle deklarationer er relevante, hvis du har en elaftale, der har en brændselssammensætning og miljøpåvirkning, som adskiller sig fra almindelige leveringer af elektricitet i det sammenhængende elforsyningssystem. For eksempel hvis du har en bladmærket elaftale, hvor dit årlige elforbrug bliver dækket af grøn strøm.

Bemærk, at de individuelle deklarationer ikke siger noget om den strøm, som fysisk kommer ud af din stikkontakt. 

Miljødeklarationen

En miljødeklaration er et estimat over, hvor strømmen i Danmark fysisk kommer fra. Den viser, hvordan en dansk kilowatt-time er produceret, og hvor strømmen kommer fra set som et gennemsnit over et helt år. Beregningerne er lavet ud fra al indenlandsk produktion og forbrug samt den import og eksport, der time for time sker henover året.