Priserne på strøm og naturgas er fortsat høje

En række forskellige grunde gør, at vi lige nu – på forskellige tidspunkter i døgnet – har meget høje elpriser og naturgaspriser.

OPDATERET: Hvorfor har vi fortsat høje energipriser?

EL: Elpriserne er i disse dage de højeste i lang tid, og det skyldes flere ting:

 • Krigen i Ukraine betyder, at der ikke bliver importeret så meget naturgas fra Rusland som tidligere. Det betyder først at gaspriser over hele Europa stiger og så bliver det dyrere at producere el på de gasfyrede kraftværker i specielt Tyskland. Da Danmark importerer en del af elforbruget fra Tyskland, stiger de danske elpriser også.
 • Den meget varme sommer betyder, at vandstanden i de europæiske flodsystemer er på et historisk lavt niveau: Så kan franske og tyske kraftværker ikke producere så meget el, da de ikke kan få nok kølevand.
 • Der har den seneste tid været meget lidt vind så de danske vindmøller, så de kan ikke producere billig vindenergi
 • Der er flaskehalse i transporten af el, så den billige vandkraft kan ikke komme fra vandkraftværkerne i det nordlige Norge og Sverige ned sydpå.

NATURGAS: Efterspørgslen på naturgas har været usædvanligt høj. Det gør, at lagrene af naturgas verden over har være lavere end normalt. Dette, kombineret med krisen i Ukraine har medført stigende gaspriser. Og frygten for en langvarig krise, der potentielt betyder, at forsyningerne kan blive afbrudt, har været med til at påvirke priserne i den høje retning. Situationen er stadig meget usikker. Men i EU arbejder man på højtryk for at gøre sig så uafhængige af russisk gas som muligt.

Lige nu og her er der ifølge Energistyrelsen ingen grund til at frygte, at Danmark kommer til at mangle gas, da forbruget vil falde i takt med højere temperaturer. Hvis situationen skulle ændre sig til det værre, er du som privat forbruger dækket så lang tid som muligt. Det er en række store produktionsvirksomheder, som må sige farvel til gasforsyningen først.

Hvorfor steg priserne til at begynde med?

Det var desværre en blanding af forskellige ting, der førte til, at energipriserne steg til at begynde med. Bl.a. en rekordvarm og vindstille sommer i Europa i 2021, krigen i Ukraine og en lang række andre grunde.

Hvordan kan jeg mindske gasregningen?

Hvad kan jeg gøre, så elregningen ikke løber løbsk?

Status på de stigende energipriser

poster

Hvad kan du selv gøre for at spare lidt?

Heldigvis kan du selv gøre lidt for at spare på energien. Et godt sted at starte er at blive mere bevidst om dit forbrug. Dette kan i nogen grad spare dig fra den helt store elregning. Vi anbefaler, at du følger med i hvor meget strøm, du bruger på Min side. Her kan du også se alle dine regninger og holde styr på, hvad du har betalt for din strøm. Måske kan du gøre noget anderledes og spare lidt? Alene det at være bevidst om dit forbrug gør, at du kan spare op til 10 % på regningen.

4 grunde til at energipriserne steg til at begynde med

 1. 1.

  For det første har det blæst mindre end normalt. Og det har gjort, at der ikke er blevet produceret lige så meget vindstrøm, som der plejer.

 2. 2.

  For det andet har vejret været tørt og varmt, og derfor har produktionen af strøm fra de nordiske vandkraftværker også har været mindre.

 3. 3.

  Dele af den europæiske naturgasforsyning kommer med skibe som flydende naturgas (LNG). Meget af den flydende naturgas bliver købt i Asien, og Europa får derfor mindre forsyning, sammenlignet med sidste år. Samtidig er de europæiske naturgaslagre mindre fyldte på nuværende tidspunkt end normalt. Det betyder, at naturgaspriserne vil være højere i den kommende vinter.

 4. 4.

  Derudover har efterspørgslen på energi været høj, efter at corona-pandemien er stilnet af, og der er kommet gang i markedet igen. Det har gjort, at priserne på råvarer er steget, og at energipriserne er blevet skubbet endnu mere i vejret.

FAQ om højere priser på el og naturgas

Stiger priserne kun hos Andel Energi?

Nej, det er hele energimarkedet, der er ramt af prisstigninger. Derfor vil dine energipriser stige, uanset om du er kunde hos Andel Energi eller et andet energiselskab. Det er udelukkende prisen på den rene el og naturgas – og altså ikke prisen på transport og afgifter – som er steget.

Hvor længe regner I med, at priserne er høje?

Det er svært at forudsige. Der produceres stadig mindre el fra vandkraftværker end normalt. Til gengæld har der været mere gang i vinden og dermed produktionen af vindenergi. Vejrudsigten forudsiger dog mindre vind end normalt i den kommende tid. Vi går samtidig mod sommeren og produktionen af solenergi får større og større betydning, hvilket kan mindske presset på elpriserne.

Naturgaspriserne påvirkes i høj grad af vores evne til at reducere det samlede gasforbrug samt evnen til at erstatte forbruget af den russiske naturgas med andre kilder. Vi går desuden mod sommeren, og der vil derfor være mindre efterspørgsel efter naturgas til opvarmning.

Gælder prisstigningerne både variabel og fast pris?

Ja, de prisstigninger, vi har set i den seneste periode, gælder både på variable og på faste priser, som begge er på et meget højt niveau for tiden.

Men hvis du har en el- eller naturgasaftale med fast pris, vil din pris selvfølgelig forblive den samme i hele aftaleperioden til den pris, som var gældende, da du valgte aftalen.

Hvilke fordele er der ved at have en fast pris?

Har du et fastprisprodukt, har du fastlåst din pris, og har sikret dig mod mulige udsving i prisen et stykke tid ud i fremtiden. Kommer der igen en periode med store stigninger som nu, vil man altså ikke blive ramt af det.

Hvilke fordele er der ved at have variabel pris?

Har du et variabelt produkt er fordelen, at hvis kurven vender, og priserne begynder at falde igen, så har man ikke låst sig fast på en pris, mens prisniveauet var højt.

Hvor køber I min strøm fra?

Din strøm bliver, ligesom det er tilfældet for alle andre elhandelsvirksomheder, købt på den nordiske elbørs Nordpool.

Hvor kommer min strøm fra?

Den strøm, vi køber på den nordiske elbørs, Nordpool, indeholder strøm fra mange forskellige kilder, som bliver blandet sammen i elnettet. Derfor er der ingen elselskaber, der kan give dig 100 % vindstrøm i stikkontakten. Til gengæld kan vi give dig grønne garantier, som sikrer, at der produceres nok strøm fra danske havvindmøller til at dække dit årlige elforbrug.

Hvor køber I min naturgas fra?

Din naturgas bliver købt på den nordiske gasbørs, Gaspoint Nordic. Udover gasbørsen køber vi også biogas fra danske biogasproducenter.

Hvor kommer min naturgas fra?

I perioden frem til Tyrafeltet åbner igen i 2023, vil din gas komme fra Tyskland, hvor det er en blanding af biogas, gas fra Nordsøen (især Norge) og Rusland samt flydende naturgas, som bliver blandet med biogas fra produktionen her i Danmark.