Gå til indhold

Bliv klogere på solcelleregningen

Når du har solceller, kan du være afregnet på forskellige måder. Det afhænger nemlig af, hvilken type nettoafregning du er godkendt til. Det er Energistyrelsen, der afgør, hvordan du som solcellekunde kan afregnes.

Der findes i dag 3 typer af nettoafregning for solceller: Timebaseret nettoafregning, øjebliksafregning og årsbaseret nettoafregning. De fleste af vores solcellekunder er afregnet i den sidste gruppe – i daglig tale også kaldet gruppe 6 og kendt som den ’gamle ordning’.

Er du nysgerrig på, hvad principperne for denne gruppe går ud på, kan du trygt læse videre. Er du i en anden afregningsgruppe, så hop længere ned på siden for at få hjælp.

Årsbaseret nettoafregning (Gruppe 6)

Som solcellekunde i gruppe 6 har du en række fordele. Transmissions-, systemydelser og elafgiften er årsafregnet og baseret på dit nettoforbrug. Det vil sige, at dit forbrug bliver fratrukket produktionen fra dit eget solcelleanlæg på årsbasis. Hvilket betyder, at du kun betaler elafgift, PSO, transmissions- og systemtarif af det forbrug, der overstiger din egenproduktion.

Som andre kunder vil du stadig modtage regninger løbende. Betalingen af elafgiften med mere vil dog reguleres på årsbasis, så du kun betaler disse poster af dit årlige nettoforbrug. Producerer dit solcelleanlæg mere strøm, end du selv forbruger, vil beregningen af elafgift, PSO og systemtarif være 0 for årsperioden. Pristillægget for overskudsproduktion udbetales af Energistyrelsen.

Snart er alle flexafregnet

Den 1. januar 2021 skal alle danske elkunder i gruppe 6 være overgået til flexafregning.

Efter introduktionen til flexafregning vil din produktion ikke længere blive modregnet dit eget forbrug, men derimod solgt. Det er Energinet, der køber din produktion til nettet, og ordningen håndteres af Vindstød, der udbetaler dig markedsprisen for din produktion.

Nettoafregningen på årlig basis af elafgiften, PSO, transmissions- og systemtarif fortsætter, som beskrevet ovenfor.

Andre afregningsgrupper

Det spørger andre om