Gå til indhold

Bliv klogere på solcelleregningen

Der findes i dag 3 typer af nettoafregningsgrupper for solceller:

 • Øjebliksafregnet (gruppe 3). Alle nye solcelleanlæg afregnes efter gruppe 3.
 • Timebaseret nettoafregning (gruppe 2)
 • Øjebliksafregning og årsbaseret nettoafregning (gruppe 6).

Overtager du et hus med solcelleanlæg, overtager du også måden at afregne på. Det vil sige, at det kan være enten gruppe 2, 3 eller 6 – afhængigt af, hvilken afregningsgruppe solcelleanlægget er godkendt til.

Det er Energistyrelsen, der afgør, hvordan du som solcellekunde bliver afregnet. Her kan du læse mere om de 3 forskellige afregningsgrupper.

Nettoafregningsgruppe 3

I gruppe 3 er du øjebliksafregnet, og strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som den produceres. Det vil sige, hvis du ikke har brugt kilowatt-timen samtidig med den produceres, så bliver den solgt til din produktionselleverandør.

Er du kunde i gruppe 3 hos os i Andel Energi, betaler du bagud for den el, du køber hos os.

På din regning fra os i Andel Energi kan du se en oversigt over både købt og solgt el. Men du afregnes kun for dit køb af el på din elregning. Og hvis du også har en produktionsaftale hos os, får du en separat kreditnota på mail med den strøm, du har solgt til os.

Sælg din overskudsstrøm til os

Vi er både elleverandør og produktionselleverandør. Det vil sige, at du kan tilmelde dig en produktionsaftale hos os, så vi køber den strøm, dit solcelleranlæg producerer, men som du ikke selv kan nå at bruge.

Nettoafregningsgruppe 2

I gruppe 2 er du timeafregnet og kan modregne din overproduktion time for time. Det vil sige, du har 1 time til at bruge din egenproducerede kilowatt-time. Har du ikke brugt den, når timen er gået, bliver den solgt til din produktionselleverandør.

Er du kunde i gruppe 2 hos os i Andel Energi, betaler du bagud for den el, du køber hos os. Undtagen hvis du også har elvarme. Så afregnes du med aconto-regning i løbet af året samt årsopgørelse per 31.12.

På din regning fra os i Andel Energi kan du se en oversigt over både købt og solgt el. Men du afregnes kun for dit køb af el hos os på din elregning. Og hvis du også har en produktionsaftale hos os, får du en separat kreditnota på mail med den strøm, du har solgt til os.

Nettoafregningsgruppe 6

Denne gruppe er mere kompliceret at forklare. Nogle takster er afregnet efter Flexordningen og andre er netto årsafregnet.

Din salgspris (altså prisen pr. kilowatt-time ekskl. transport og afgift) er flexafregnet. Det vil sige, at du har 1 time til at bruge den producerede kilowatt-time. Hvis du ikke bruger strømmen indenfor en time, bliver den solgt. Som kunde afregnes du efter spotprisen på el af Bruttokøbet af kilowatt-timer.

Som elkunde Andel Energi afregnes Nettoafregningsgruppe 6 med aconto-regning i løbet af året samt Årsopgørelse per 31. december.

Transport og afgifter til dit netselskab og Staten

 1. 1.

  Transportprisen Balancetarif betales af Bruttokøbet

 2. 2.

  Transportprisen Nettarif C betales af Bruttokøbet

 3. 3.

  Transportprisen Systemtarif betales af Års Nettokøbet (køb minus salg) på årsbasis

 4. 4.

  Transportprisen Transmissions Nettarif betales af Års Nettokøbet (køb minus salg) på årsbasis

 5. 5.

  Elafgift til Staten betales af Års Nettokøbet (køb minus salg) på årsbasis

Er du i gruppe 6, og har du udover solceller også elvarme, så er beregningen af elvarmereduktion afhængig af hvor mange kilowatt-timer du sælger:

Hvis dit salg er under 4.000 kWh årligt

 • Bruttokøb 8000 kWh og salg 3000 kWh
 • 4000 kWh – 3000 kWh = 1000 kWh.

Her betaler du fuld afgift af de 1000 kWh og reduceret afgift af 4000 kWh.

Hvis dit salg er over 4.000 kWh årligt beregnes elreduktionen af dit Nettokøb (køb minus salg).

For at opsummere: hvem bliver afregnet hvordan?

Energistyrelsen har vedtaget at nye solcelleanlæg alle afregnes efter gruppe 3. Overtager du et hus med solcelleanlæg, overtager du også den måde anlægget afregnes på. Det kan være grupper 2, 3 eller 6.

Når du overtager en adresse med solceller (eller husstandsvindmølle for den sags skyld) skal du:

Lidt mere om salg og køb til de nysgerrige

Elselskaberne har udelukkende data fra din elmåler. Det vil sige, at dit elselskab kun kender til de kilowatt-timer, der udveksles med elmåleren. Altså dit køb og/eller salg af strøm. Dit elselskab har ikke adgang til din inverter og derfor kender vi heller ikke dit anlægs totale produktion, og heller ikke antal kilowatt-timer du forbruger af din egen elproduktion.

På de fleste invertere er der et display der viser hvor mange kilowatt-timer, anlægget producerer. Du kan derfor selv aflæse dit forbrug fra inverteren for at kunne følge med i, hvor mange kilowatt-timer du bruger af din egen elproduktion.

Inverteren aflæses ved starten af perioden for eksempel 1. januar og igen 31. december. Differencen mellem aflæsningerne trækker du fra de kilowatt-timer, din elmåler viser som salg i samme periode. Så kender du forbrug af din egen produktion. Lægger du dette tal til dit samlede køb fra elmåleren, så har du dit totale årsforbrug.

Det spørger andre om