Gå til indhold

Få en lavere elafgift i din bolig

Reduceret elafgift for husholdninger med elvarme

Folketinget har vedtaget, at ejere af elopvarmede helårsboliger og sommerhuse kan få reduceret deres elafgift for den del af det årlige forbrug, der ligger over 4.000 kilowatt-timer.

For at få reduktion skal du indgå en aftale med Andel Energi. Desuden skal din bolig ifølge loven være registreret som elopvarmet i BBR. Din eksisterende elaftale ændres ikke.

For at indgå aftalen, skal du indtaste dit kunde- og aftagenummer herunder. Begge numre står på din elregning.  

Indtast også den mailadresse, hvortil du ønsker at modtage bekræftelsen for tilmelding til elafgiftsreduktion.  

Ved anmodning om elvarmereduktion med tilbagevirkende kraft

Hvis elvarme har været registreret som din primære opvarmningsform i BBR længere end 21 dage tilbage i tid, skal du IKKE tilmelde dig via formularen her. I stedet skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema.

På skemaet skal du og din kommune bekræfte, at din bolig opfylder kravene, og fra hvilken dato de er opfyldt. Send det udfyldte skema retur til os på kundeservice@andelenergi.dk.

Din kommune skal dokumentere en dato for hvornår elektricitet er registreret som den primære opvarmningsmiddel. Det kan de gøre på to forskellige måder:

  • Du kan få din kommune til at udfylde punkt nr. 3 i skemaet og dokumentere med et kommunestempel.
  • Nogle kommuner udfylder ikke længere BBR-skemaer. Derfor kan dokumentation også være en mail fra din kommune, hvor de skriver adressen samt datoen for registreringen af el som din primære opvarmningsform i BBR. I dette tilfælde beder vi dig sende hele mailen fra din kommune, hvor afsender af mailen samt dato også fremgår – sammen med skemaet.

Når vi har registreret reduktionen i vores system, vil du få reduceret din elafgift fra den dato, kommunen oplyser på skemaet. Dog maksimalt 3 år tilbage for både helårsboliger og sommerhuse.

Ansøg om elvarmereduktion

Dit aftagenummer består af 11 cifre og starter altid med 5713131.

Du kan rette datoen her, hvis aftalen om reduktion i elafgift skal starte senere eller tidligere end dags dato. Dog højst 21 dage tilbage i tid. Søger du om reduktion mere end 21 dage tilbage i tid, skal du IKKE indsende denne formular – men downloade og udfylde ansøgningsskemaet som beskrevet ovenfor.