Kan jeg få reduceret min elafgift?

Ja, hvis din bolig opfylder kravene:

  • El er din primære opvarmning i din helårsbolig, dit sommerhus eller din feriebolig til eget brug.
  • Din bolig opfylder betingelserne i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Kan du sige ja til de 2 krav? Så kan du skære toppen af elafgiften på den del af dit forbrug, der ligger over 4.000 kilowatt-timer om året.

Hvad betyder det i kroner og øre?

En hel del. I 2022 er din elafgift beregnet ud fra disse satser, hvis du har ret til reduktion:

Forbrug op til 4.000 kWh/år – 90,38 øre/kWh fra 1. oktober 2022.
Forbrug over 4.000 kWh/år – 1 øre/kWh (besparelse: 89,38 øre/kWh) fra 1. oktober 2022.

Hvordan søger jeg?

  • Tjek, at du har: Jordvarmeanlæg, luft-til-luft varmepumpe, luft-til-vand varmepumpe eller ganske almindelig elvarme.
  • Tjek, om du allerede har reduceret elafgift. Hvis du har, kan du se det på din regning.
  • Tjek, at din bolig er registreret i BBR som helårsbolig, sommerhus eller feriebolig til eget brug. Og med el som primær opvarmning. Tag fat i din kommune, hvis du er i tvivl.
  • Send skemaet til din kommune. Kommunen skal bekræfte, at din bolig opfylder kravene, og fra hvilken dato, de er opfyldt.
  • Vigtigt! Ændrer du opvarmningsform, skal du huske at give os besked.

Når vi har registreret reduktionen i vores system, vil du få reduceret din elafgift fra den dato, kommunen oplyser på skemaet. Dog maksimalt 3 år tilbage.