Elvarme – få nedsat din elafgift

Bred politisk aftale om midlertidig lempelse af elafgiften

På grund af den nuværende situation på energimarkedet har et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om at nedsætte elafgiften midlertidigt. Det betyder, at elafgiften fra den 1. januar 2023 til den 30. juni 2023 vil være nedsat til 1 øre pr. kilowatt-time (kWh). Dette gælder for alt elforbrug i husholdninger. Du skal ikke foretage dig noget. Reduktionen af elafgiften vil automatisk fremgå af din regning.

Da denne reduktion gælder alt forbrug i danske husholdninger, er der ikke nogen gevinst ved at have elvarmereduktion pr. 1. januar og seks måneder frem, men du kan selvfølgelig stadig ansøge. Hvis din primære opvarmningsform er elvarme, og du vil ansøge om generelt nedsat elafgift, kan du læse mere herunder.

Kan jeg få reduceret min elafgift?

Folketinget har vedtaget, at ejere af elopvarmede helårsboliger og sommerhuse kan få reduceret deres elafgift for den del af det årlige forbrug, der ligger over 4.000 kilowatt-timer.

For at få reduktion skal du indgå en aftale med Andel Energi. Desuden skal din bolig ifølge loven være registreret som elopvarmet i BBR. Din eksisterende elaftale ændres ikke.

Hvad betyder det i kroner og øre?

Normalt kan det betyde en hel del. I 2022-2023 er din elafgift beregnet ud fra disse satser, hvis du har ret til reduktion:

Oktober 2022 – december 2022

Forbrug op til 4.000 kWh/år: 90,38 øre/kWh inkl. moms.
Forbrug over 4.000 kWh/år: 1 øre/kWh (besparelse: 89,38 øre/kWh) inkl. moms.

Januar 2023 – juni 2023

Forbrug op til 4.000 kWh/år: 1 øre/kWh inkl. moms.
Forbrug over 4.000 kWh/år: 1 øre/kWh (besparelse: 0 øre/kWh) inkl. moms.

Juli 2023 – december 2023

Forbrug op til 4.000 kWh/år: 87,13 øre/kWh inkl. moms.
Forbrug over 4.000 kWh/år: 1 øre/kWh (besparelse: 86,13 øre/kWh) inkl. moms.

Hvordan søger jeg?

  • Tjek, at du har: Jordvarmeanlæg, luft-til-luft varmepumpe, luft-til-vand varmepumpe eller ganske almindelig elvarme.
  • Tjek, om du allerede har reduceret elafgift. Hvis du har, kan du se det på din regning.
  • Tjek, at din bolig er registreret i BBR som helårsbolig, sommerhus eller feriebolig til eget brug. Og med el som primær opvarmning. Tag fat i din kommune, hvis du er i tvivl.
  • Send skemaet til din kommune. Kommunen skal bekræfte, at din bolig opfylder kravene, med et kommunestempel samt fra hvilken dato, de er opfyldt. Nogle kommuner udfylder ikke længere BBR-skemaer. Derfor kan dokumentation også være en mail fra din kommune, hvor de skriver adressen samt datoen for registreringen af el som den primære opvarmningsform i BBR. I dette tilfælde beder vi dig sende hele mailen fra din kommune, hvor afsender af mailen samt dato også fremgår.
  • Send skemaet retur til os på elvarme@andelenergi.dk, når kommunen har godkendt det eller har sendt en mail.
  • Vigtigt! Ændrer du opvarmningsform, skal du huske at give os besked.

Når vi har registreret reduktionen i vores system, vil du få reduceret din elafgift fra den dato, kommunen oplyser på skemaet. Dog maksimalt 3 år tilbage.

Du har ansvaret for at registrere din bolig

Det er dit ansvar som kunde at få registreret din boligs elvarme i BBR-registret og informere Andel Energi om det.

Har du elvarme som primær opvarmningskilde, skal du huske, at du selv har ansvaret for at informere os, hvis du ikke længere er berettiget til reduktionen. Det er strafbart for elvarmekunder at undlade at informere os, når betingelserne for reduktionen bortfalder.

Dog kontrollerer vi jævnligt, om du stadig er berettiget til reduktionen. Er dette ikke tilfældet, bortfalder reduktionen automatisk.

Vær opmærksom på

Det er muligt at få reduktion tilbage i tid. Dog maksimalt 3 år tilbage for både helårsboliger og sommerhuse.

Det kræver, at du kan fremvise dokumentation for, at der har været elvarme som primær opvarmning. Som din elleverandør sender vi anmodningen videre til dit netselskab, som træffer den endelige beslutning.

Du kan kun få reduktionen, hvis din bolig er registreret som elopvarmet i Bygnings- og Boligregistret (BBR), og elektricitet er din primære opvarmningskilde.