Gå til indhold

Elvarme – få nedsat din elafgift

Reduceret elafgift for husholdninger med elvarme

Folketinget har vedtaget, at ejere af elopvarmede helårsboliger og sommerhuse kan få reduceret deres elafgift. Det kan de for den del af det årlige forbrug, der ligger over 4.000 kilowatt-timer.

For at få reduktion skal du indgå en aftale med os i Andel Energi. Din bolig skal ifølge loven være registreret med elektricitet som din primære opvarmningsform i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Desuden skal din bolig være registreret i BBR som helårsbeboelse eller sommerhus. (Med anvendelseskode 110-190, 510 eller 523, som fremgår i BBR-meddelelse, under oplysninger om bygninger).

Din eksisterende elaftale ændres ikke.

Se om din bolig er korrekt registreret i BBR

Klik her og tjek om din bolig er registeret med elektricitet som din primære opvarmningsform.

Er oplysningerne på din bolig forkerte, er det også på BBR’s hjemmeside, du skal ændre dine oplysninger. Kontakt din kommune, hvis du har spørgsmål til dine BBR-oplysninger.

Du skal selv sørge for at din bolig står korrekt i BBR

Det er op til dig, at få opdatereret din boligs opvarmningsform i BBR-registret og efterfølgende informere dit elselskab – os i Andel Energi – om ændringen.

Hvis din primære opvarmningsform ændres fra el til noget andet, skal du også huske at informere os, idet du så ikke længere er berettiget til reduktionen. Det er strafbart for elvarmekunder at undlade at informere os, når betingelserne for reduktionen bortfalder.

Hvis du glemmer det, kontrollerer vi dog løbende, om du som kunde stadig er berettiget til reduktionen. Er dette ikke tilfældet, bortfalder reduktionen automatisk med tilbagevirkende kraft.

Er du i tvivl, om du allerede får elvarmereduktion?

Tjek din elregning, hvis du er i tvivl, om du allerede får elvarmereduktion. Kig efter linjen “reduceret elafgift” på din regning.

Er du privatkunde hos Andel Energi, kan du finde dine regninger på Min side eller i appen Andel Energi.

Er du fritaget for digital kommunikation og betaler via Betalingsservice, kan du se din regning i din Betalingsserviceoversigt.

Sådan ansøger du om reduceret elafgift

Du kan kun søge reduceret elafgift hos os i den periode hvor du har været kunde

Vi kan kun ansøge om reduceret elafgift på dine vegne for den periode, hvor du har været kunde hos os.

Hvis du ikke har været kunde hos os i hele den periode hvor du ansøger om reduceret elafgift, skal du derfor tage kontakt til dine tidligere ellevarandører.

Du kan få et overblik over dine tidligere elleverandører på eloverblik.dk

Ansøger du fra i dag eller mindre end 21 dage tilbage i tid?

Det er ganske ligetil. Udfyld formularen ”Fra d. ?? til dags dato” nedenfor.

Når vi har modtaget din ansøgning, vender vi tilbage hurtigst muligt.

Ansøger du mere end 21 dage tilbage i tid?

Vær opmærksom på, at det er muligt at få reduktion længere tilbage i tid end 21 dage. Dog maksimalt 3 år tilbage fra den dag ansøgningen behandles, for både helårsboliger og sommerhuse. Det kræver dog lidt mere fra din side. Idet du skal fremvise dokumentation for, at elektricitet har været registreret som det primære opvarmningsmiddel i BBR tilbage i tid.

Som din elleverandør sender vi anmodningen videre til dit netselskab. Du skal være opmærksom på, at det ikke er os, som din elleverandør, der godkender din dokumentation for at opnå reduceret elafgift. Det er dit netselskab.

Udfyld formularen ”Længere tilbage end d. ??” nedenfor. Her skal du også vedhæfte din dokumentation. Den kan du skaffe på en af fire måder:

  1. Vedhæft en ældre BBR-meddelelse, hvor opvarmningsformen er elektricitet. Her vil udskriftdatoen være den gældende dato, for hvilken dato vi kan anmode dit netselskab om reduktion. Når du ændrer din opvarmningsform i BBR, bør du modtage en kopi som digital post, med de ændringer der er foretaget.
  2. Vedhæft en BBR-meddelelse hvor der under ”bemærkning for bygningen”, står oplyst fra hvilken dato der er registreret elektricitet som opvarmningsform i BBR.
  3. Vedhæft en mail fra din kommune. Det skal tydeligt fremgå og bekræftes, hvornår adressen er registeret med opvarmningsformen elektricitet i BBR, derudover skal vi kunne se signaturen og mailadressen der er svaret/skrevet fra.
  4. Vedhæft dette BBR-skema. Du kan udfylde dette BBR-skema og sende det til din kommune, der skal udfylde pkt. 3 og dokumentere med kommunestempel og underskrift.

Mht. punkt 3. og 4: Vær opmærksom på at kommunerne ikke er forpligtet til at give dig denne dokumentation. Hvis de ikke vil hjælpe, er den eneste mulighed pkt. 1 eller 2.  

Når vi har modtaget din ansøgning, vender vi tilbage hurtigst muligt.

Udfyld ansøgningsformular

Marker hvornår du vil ansøge om elreduktion fra og udfyld den tilhørende formular. Indtast den mailadresse, hvor du ønsker at modtage bekræftelsen for ansøgningen.


Ansøger du om reduceret elafgift fra før eller efter d.

?

*Du kan tidligst ansøge på datoen hvor BBR er opdateret med elektricitet som opvarmningsmiddel.