Gå til indhold

Har du elvarme? Få nedsat din elafgift 

Hvorfor kan jeg få reduceret elafgift, når jeg har elvarme? 

Folketinget har vedtaget, at du som ejer af en bolig med elvarme, kan få reduceret din elafgift. Det gælder både helårsboliger og sommerhuse. Du får kun reduceret elafgift på den del af det årlige forbrug, der ligger over 4.000 kilowatt-timer. 

For at få reduktion skal du ansøge om det hos din elleverandør. Og din bolig skal være registreret med elektricitet som din primære opvarmningsform i Bygnings- og Boligregistret (BBR). 

Din bolig skal også være registreret i BBR som helårsbeboelse eller sommerhus (med anvendelseskode 110-190, 510 eller 523, som fremgår i BBR-meddelelse, under oplysninger om bygninger). 

Når du ansøger om reduceret elafgift, sker der ikke noget med din elaftale. Den fortsætter som den plejer. Bare med reduceret elafgift. 

Tjek BBR – opfylder du kravene?

Tjek om din bolig er registeret med elektricitet som din primære opvarmningsform.

Er oplysningerne på din bolig forkerte, skal du ændre dine oplysninger. Det gør du på bbr.dk. Har du spørgsmål til dine BBR-oplysninger kan din kommune bedst hjælpe. De kan hjælpe dig med de rigtige oplysninger.

Du har ansvaret for, at din bolig står korrekt i BBR 

Du har som husejer selv ansvaret for at opdatere BBR og fortælle om ændringer til os.  

Hvis din primære opvarmningsform i din bolig ændres fra el til noget andet (for eksempel gas, fjernvarme eller noget tredje), skal du også huske at fortælle det til os. Så er du nemlig ikke længere berettiget til reduktion af din elafgift. Og det er strafbart ikke at informere os, hvis du ikke længere er berettiget til reduktion af din elafgift. 

Vi ved dog godt, at det kan være svært at huske det hele. Selv med de bedste intentioner. Så vi kontrollerer løbende, om du som kunde stadig er berettiget til reduktionen. Så selvom du har glemt at fortælle os det, kan din reduktion stadig bortfalde. Det sker automatisk med tilbagevirkende kraft, hvis vi opdager, du ikke længere er berettiget. 

Får jeg allerede reduceret elafgift?

Tjek din elregning, og kig efter linjen “reduceret elafgift”. 

Er du privatkunde hos os, kan du finde dine regninger på Min side eller i appen Andel Energi.

Hvis du er fritaget for digital kommunikation og betaler via Betalingsservice, kan du se din regning i din Betalingsserviceoversigt. 

Sådan ansøger du om reduceret elafgift

Vi kan kun ansøge om reduceret elafgift på dine vegne for den periode, hvor du har været kunde hos os. Hvis du ikke har været kunde hos os i hele den periode, hvor du ansøger om reduceret elafgift, skal du derfor tage kontakt til din tidligere ellevarandør. 

Du kan få et overblik over dine tidligere elleverandører på eloverblik.dk

Ansøger du fra i dag eller mindre end 21 dage tilbage i tid? 

Det er ganske ligetil. Sæt hak i ”Fra d. (…) til dags dato” i formularen nedenfor. Når vi har modtaget din ansøgning, vender vi tilbage hurtigst muligt. 

Ansøger du mere end 21 dage tilbage i tid? 

Det er muligt at få reduktion længere tilbage i tid end 21 dage. Dog maksimalt 3 år tilbage fra den dag ansøgningen behandles. Det kræver dog lidt mere fra dig. Du skal nemlig fremvise dokumentation for, at elektricitet har været registreret som det primære opvarmningsmiddel i BBR tilbage i tid. 

Som din elleverandør sender vi ansøgningen videre til dit netselskab. Det er nemlig ikke os, din elleverandør, der godkender din ansøgning om reduceret elafgift. Det er dit netselskab.

Sæt hak i ”Længere tilbage end d. (…)” i formularen nedenfor. Her skal du også vedhæfte din dokumentation. Den kan du skaffe på en af fire måder:

  1. Vedhæft en ældre BBR-meddelelse, hvor opvarmningsformen er elektricitet. Her vil udskriftdatoen være den gældende dato for, hvornår vi kan anmode dit netselskab om reduktion fra. Når du ændrer din opvarmningsform i BBR, bør du modtage en kopi som digital post, med de ændringer der er foretaget. 
  2. Vedhæft en BBR-meddelelse hvor der under ”bemærkning for bygningen” står oplyst fra hvilken dato, der er registreret elektricitet som opvarmningsform i BBR. 
  3. Vedhæft en mail fra din kommune. Det skal tydeligt fremgå, hvornår adressen er registeret med opvarmningsformen elektricitet i BBR. Vi skal kunne se signaturen og mailadressen på både afsender og modtager. 
  4. Vedhæft dette BBR-skema. Du kan udfylde dette BBR-skema og sende det til din kommune, der skal udfylde pkt. 3 og dokumentere med kommunestempel og underskrift. 

Mht. punkt 3. og 4: Vær opmærksom på, at kommunerne ikke er forpligtet til at give dig denne dokumentation. Hvis de ikke vil hjælpe, er den eneste mulighed pkt. 1 eller 2.   

Når vi har modtaget din ansøgning, vender vi tilbage hurtigst muligt. 

Søg om reduceret elafgift her

Marker hvornår du vil ansøge om elreduktion fra og udfyld den tilhørende formular. Indtast den mailadresse, hvor du ønsker at modtage bekræftelsen for ansøgningen.


Ansøger du om reduceret elafgift fra før eller efter d.

?

*Du kan tidligst ansøge fra datoen, hvor BBR er opdateret med elektricitet som opvarmningsform.