Gå til indhold


Fremover vil du få to regninger for dit gasforbrug


I 2023 vil din gasregning blive delt i to, så du får:

  • En regning fra Andel Energi, der dækker dit forbrug af gas, og
  • En regning fra Evida, der dækker transporten af gassen til din bolig.

Den pris, du betaler til Andel Energi for dit gasforbrug, rører vi ikke ved. Du behøver derfor ikke at gøre noget.

Vil du vide mere om, hvordan din samlede gaspris fordeler sig på forbrug, transport, moms og afgifter? Læs med her

Hvornår træder ændringen i kraft?

Ændringen træder i kraft dagen efter årsaflæsningen af din gasmåler. Tidspunktet for din årlige aflæsning af gasmåleren afhænger af, hvor du bor.

I det brev, vi har sendt dig, kan du se, hvornår ændringen træder i kraft for dig.

Årlig aflæsning af gasmålerÆndringen træder i kraft
31. december1. januar 2023
31. marts1. april 2023
30. april1. maj 2023

Hvorfor bliver regningen delt op?

Det gør den, fordi der er kommet nye regler for gasdistribution i Danmark, som betyder, at ingen gasleverandører fremadrettet vil kunne tilbyde dig en samlet gasregning.

Din gasaftale bliver opdateret

Når ændringen træder i kraft, vil punkt 3.4 og 3.5 i din gasaftale udgå. Se de to afsnit her:

3.4. Andel Energi foretager samfakturering med Distributionsselskabet, og priserne fra Andel Energi skal således tillægges omkostninger fra Distributionsselskabet, herunder det til enhver tid gældende distributionsabonnement, distributions- og nødforsyningsydelser, energisparebidrag, samt omkostninger til offentlige forpligtelser, gasafgifter med videre, herunder CO2-afgift, NOx-afgift, gasafgift, metanafgift og moms.

3.5. De til enhver tid gældende distributionsomkostninger med videre fra Distributionsselskabet, jf. punkt 3.4 ovenfor er tilgængelige på Distributionsselskabets hjemmeside. Du finder link til disse på andelenergi.dk.

Dine standardvilkår bliver opdateret

Punkt 6.8 i dine standardvilkår for gas udgår også, når ændringen træder i kraft. Se afsnittet her:

Andel Energi foretager på vegne af Distributionsselskabet afregning (samfakturering) af Kunden for transport i distributionssystemet og transmissionssystemet, skatter og afgifter m.v., og medtages i regningen fra Andel Energi. Andel Energi kan kræve a conto afregning for den forventede afregning fra Distributionsselskabet, uanset om Distributionsselskabet ikke laver a conto afregning.

Dine nye leveringsbetingelser gælder fra en 1. januar 2023, og du finder dem her.

Spørgsmål og svar

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

Har du spørgsmål til varslingen, kan du ringe til os på 70 29 28 25.