Gå til indhold

Hvordan er gasprisen skruet sammen?

Se, hvordan forbrug, transport og afgifter fordeler sig

Din gaspris består af flere dele. Først og fremmest betaler du os for den gas, du bruger. Derudover betaler du til dit distributionsselskab, som sørger for at transportere din gas til din bolig. Dit distributionsselskab kan eksempelvis være Evida Nord A/S, Evida Syd A/S og Evida Fyn A/S. Du betaler også moms og afgifter til staten.

Indrømmet. Det er lidt kompliceret, men giver god mening, når man ser nærmere på det.

Når du betaler 100 kr…

Kilde: Gasprisguiden

Den aktuelle pris på MånedsGas

3,66

kr./m3

inkl. moms

Den aktuelle pris på FastPrisGas

6,32

kr./m3

inkl. moms

Hvad koster gas? Få overblik over forbrug, transport og afgifter?

Din pris på gas afhænger af andet end blot prisen på selve gassen. Der er en masse udgifter og forbundet med transport af gassen samt diverse afgifter, du skal betale for din gas. Herunder kan du få det fulde overblik over, hvad du betaler for, når du betaler for gas. 

Gasforbrug og abonnement

Til os skal du betale abonnement og for den gas, du bruger. Hvis du har en gasaftale med fast pris, er din pris pr. kubikmeter gas låst i en periode. Har du en gasaftale med variabel pris, følger din pris markedet.

Transport af gas

Din gas køber du af os. Men du skal også betale dit distributionsselskab for at få gassen leveret til din bolig. Vi ejer nemlig ikke rørene, der går ud til dig. Hvilket distributionsselskab du har, er bestemt af, hvor du bor. Du kan altså ikke selv vælge distributionsselskab. Det, du betaler til dit distributionsselskab, går bl.a. til at vedligeholde gasnettet.

Moms og afgifter

På vegne af staten opkræver dit distributionsselskab moms og følgende afgifter:

  • CO2-afgift
  • Gasafgift
  • NOx-afgift
  • Nødforsyningstarif

Du kan læse mere om de enkelte afgifter på dit distributionsselskabs hjemmeside.

Fast eller variabel pris?

Find den gasaftale, der passer bedst til dit behov

Skal jeg vælge fast eller variabel pris?

Når du skal vælge en gasaftale, kan du vælge mellem faste eller variable priser på gassen. Det vil sige, at du kan vælge en aftale, hvor prisen kan ændre sig, og hvor den ikke kan ændre sig. Herunder kan du læse om forskellen mellem og fordelene ved de forskellige gaspriser.

Gas med variabel pris

Vælger du gas med variabel pris fra Andel Energi, får du en gasaftale, hvor din pris skifter i takt med markedsprisen. Når prisen på gasbørsen falder, falder din pris – og omvendt.

En variabel gaspris er løsningen til dig, der potentielt vil kunne spare penge på din gasregning, når prisen på gas falder. Dog skal du være opmærksom på, at prisen på din gas også kan stige, når gasprisen på markedet stiger.

Gas med fast pris

Med gas til fast pris er din pris låst fast i en periode. Fast pris er til dig, der ønsker tryghed i budgettet. Selvom gasprisen svinger, binder vi os til at give dig en fast, skarp pris. Kort sagt undgår du overraskelser på din gasregning.

Hvad koster en kubikmeter gas?

Det er svært at sige, hvor meget en kubikmeter gas koster. Prisen på gas går nemlig op og ned. Hvis du har gas til variabel pris, følger din pris markedet. Hvis du har gas til fast pris, vil din pris forblive den samme, uanset hvor meget markedsprisen går op eller ned.

Du kan få et overblik over prisudviklingen for gas de sidste par år her.

Er dit forbrug højt eller lavt?

Test dit gasforbrug og få tre gode spareråd.

Er regningen volapyk?

Hvis du synes gasregningen er svær at forstå, har vi lavet en guide til, hvordan den er skruet sammen her.

Det vigtigste du skal vide er, at du får en regning hver måned og en opgørelse efter hvert kvartal. Dine regninger følger dermed dit gasforbrug i løbet af året.

Eftersom din gasmåler ikke kan fjernaflæses, er dine opgørelser hvert kvartal baseret på de aflæsninger, du sender til dit distributionsselskab Evida. Evida sender din aflæsning videre til os – din gasleverandør. Og vi opgør dit gasforbrug i forhold til de beløb, du har betalt forud.

I vinterhalvåret, hvor de fleste bruger mest gas, vil dine regninger til sammen dække 75 % af dit forventede årsforbrug. I de varme måneder af året, hvor du sikkert ikke bruger så meget gas, vil dine regninger derfor typisk være lavere.

Hvad er gas egentlig?

Gas er et fossilt brændstof, der er dannet over millioner af år ved et ekstremt højt tryk. Gas består af døde planter og andet organisk materiale, og det er nært beslægtet med olie og kul. Faktisk kan man oftest finde gas det samme sted, som man finder olie. Her vil gassen ligge oven på olien. 

Gas består af lette gasformige kulbrinter som metan. Der er også kvælstof, kuldioxid, brint, svovlbrinte og helium i gas. Det lyder måske ikke særligt miljøvenligt eller appetitligt. Derfor er det også vigtigt at nævne, at man altid renser gassen, inden den bliver sendt ud til dig som forbruger.

Svovlbrinte, vand og kulbrinter bliver renset ud af gassen, og så tilsætter man duft af sikkerhedsmæssige årsager. Gas dufter nemlig ikke af noget. Derfor kan man ikke vide, om der er opstået en læk på en gasledning. Men når der er tilsat duft, så ved du med det samme, hvis der er lækket gas. 

Skal man vælge gas som et mere miljøvenligt alternativ?

Selvom gas også indeholder kemikalier og komponenter, der ikke ligefrem emmer af miljøvenlighed, så er gas et langt mere miljøvenligt alternativ end kul og olie. Gas udleder markant mindre CO2, når det bliver brændt af, end kul og olie gør. Alene dét gør det mere miljøvenligt. 

Regnestykket er ganske simpelt. Og til sammenligning udleder gas omkring 60% af den mængde CO2, som kul og olie gør for at producere samme mængde energi. 

Du får altså markant mere energi ud af at brænde gas af frem for at brænde kul eller olie af. Og så er der ikke noget oprydningsarbejde efterfølgende. Aske, støv eller andet fra forbrænding af olie og kul skal du ikke tænke på med gas. Her forsvinder gassen og efterlader sig ingen spor. 

Hvad har indflydelse på gaspriser?

Prisen på gas bliver påvirket af det, der sker rundt omkring i verden. Eksempelvis hvis der er krig i og omkring et land, der leverer store mængder gas. Det gør, at prisen enten kan skyde i vejret eller gå helt ned. 

Men i sidste ende så handler det om udbud og efterspørgsel. Når gasprisen enten stiger eller falder, så er det fordi, der enten bliver produceret mere eller mindre end behovet for gas. Hvis produktionsvirksomheder eller private forbrugere har behov for at skrue op for gassen, mens der ikke bliver produceret tilsvarende mængder, eller der er problemer med at levere gassen, så stiger priserne på gassen. 

Vejret spiller også en rolle. Jo varmere vejret er, jo mindre har man typisk brug for at brænde gas af. Og så kan prisen på gas falde.

Den pris du betaler for gas svinger altså, hvis altså du har en variabel gaspris. Har du en gasaftale med fast pris, så ændrer din pris sig ikke så længe aftalen løber, selvom der enten er faldende eller stigende priser på markedet. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så lander vores bedste sparetips, viden om energiforbrug, nye tiltag, konkurrencer og grønne tilbud direkte i din indboks.