Forstå gasregningen

Det vigtigste, du skal vide om dine gasregninger, er:

  • At de dækker dit forbrug af naturgas. Dit distributionsselskab sender dig en seperat regning for transport samt skatter og afgifter.
  • Du får 4 acontoregninger om året. Som udgangspunkt er de lige store.
  • Din årsafregning kommer en gang om året og viser dit samlede forbrug af gas for det sidste år. Den er baseret på din aflæsning til dit distributionsselskab. Sammen med din årsafregning får du også din første acontoregning for det kommende år.

Sådan regner vi din årsafregning ud

1. Acontoregning for perioden

Her kan du se, hvad du skal betale forud i den næste periode. Beløbet er det første af i alt 4 acontoregninger for det kommende år. Og er fastsat ud fra, dit forventede årsforbrug, som er ligeligt fordelt over året.

Her dækker den fra den 1. april til 31. august. Og kunden skal betale 3.710,90 kr.

2. Opgørelse af historisk periode

Her kan du se, hvor meget du har betalt i abonnement, samt hvor meget gas, du har brugt i den tidligere periode. Du kan også se, hvor meget der er blevet opkrævet aconto – altså hvor meget du allerede har betalt.

I eksemplet har kunden brugt for 1.324,85 kr. mere, end vi regnede med.

3. I alt til betaling

Her kan du se, hvad du skal betale i alt, når opgørelsen er trukket fra eller lagt til den første acontoregning for det kommende år.

I eksemplet har kunden brugt mere, end vi troede. Og derfor lægger vi de 1.324,85 kr. til de 3.710,90 kr., som vi forventer, hun kommer til at bruge. Hun skal derfor betale 5.035,75 kr.

Det spørger andre om