Gå til indhold

Hvad er elafgift?

Elafgifter er en stor del af din elregning. Ligemeget hvilket elselskab du har. Her kan du læse mere om, hvad elafgift er, hvorfor vi betaler elafgift, og hvor stor en del af din elregning, der udgøres af skatter og afgifter.

Elafgift: Hvad er det, og hvorfor skal jeg betale afgifter?

I Danmark skal du som elkunde betale afgifter – altså elafgifter – på den strøm, du bruger. Elafgiften er bestemt af både danske og internationale love, og det er ikke noget, du kan vælge fra eller slippe for, uanset hvilket elselskab du vælger.

Formålet med at opkræve en elafgift fra elkunder er, at vi både på nationalt og globalt plan skal skrue ned for vores samlede CO2-udslip. Og det gør vi bedst ved at spare på strømmen og især på forbruget af fossile brændstoffer som naturgas, kul og olie.

Hos Andel Energi kan du få dækket 100 procent af dit elforbrug med strøm fra vedvarende energikilder, hvis du vælger en bladmærket elaftale. Men der er stadigvæk strøm fra fossile brændstoffer i det danske elnet, og dermed skal vi stadig betale en elagift for vores strøm.

Hvor stor en del af min elregning består af elafgifter?

Elafgift og transport er ca. 21 % af din elregning. Moms udgør 20 % og resten er din elpris.

Hvis du vil have det fulde overblik over, hvad du betaler for over via din elregning, kan du finde det her.

Kan jeg få reduceret min elafgift?

Ja, du kan få reduceret elafgift, hvis du – eller rettere din bolig – lever op til en række krav. Hvis din bolig opfylder betingelserne, kan du få reduceret elafgiften på den del af dit elforbrug, der ligger over 4.000 kilowatt-timer om året.

Det handler først og fremmest om, at din bolig bliver opvarmet med en form for elvarme. Herunder er der mange forskellige måder at gøre det på. Det er blandt andet via:

  • Luft-til-vand varmepumpe
  • Luft-til-luft varmepumpe
  • Jordvarmeanlæg
  • Elpaneler
  • Elradiatorer

Det kan også være en anden form for elopvarmning, du bruger. Men det betingelsen for reduceret elafgift er, at du bruger el som den primære opvarmning i din bolig.

Derudover skal du sikre dig, at din bolig er registreret i din kommunes BBR-register. Den skal være registreret som enten helårsbolig, sommerhus eller feriebolig, hvor den er angivet til at være til eget brug og – meget vigtigt – har el som sin primære opvarmning.

Hvis din bolig opfylder kravene, og bruger du mere end 4.000 kilowatt-timer om året, så kan du med al sandsynlighed få reduceret elafgiften på resten af din elregning. Læs mere om at få reduceret din elafgift her.