Forklaring på afregning af reduceret elafgift

Som faktisk afregnet elvarmekunde bygger din reducerede elafgift på disse fire præmisser:

 1. 1.

  Du bliver afregnet for dit faktiske forbrug. Som elvarmekunde bliver du afregnet efter hvert kvartal (eller måned) for den el, du har brugt.

 2. 2.

  Du har ret til en reduceret elafgift. Da den primære opvarmning i din bolig er elbaseret, har du ret til en reduceret elafgift for den del af dit årsforbrug, der ligger over 4.000 kilowatt-timer.

 3. 3.

  De 4.000 kilowatt-timer ud på hvert kvartal (eller måned). Grænsen for hvornår du skifter fra fuld elafgift til reduceret elafgift sættes til cirka 1.000 kilowatt-timer hvert kvartal. Det præcise tal svinger lidt, da det beregnes efter antal dage i det pågældende kvartal (eller måned).

 4. 4.

  Dit elforbrug varierer. De fleste bruger væsentlig mere el om vinteren end om sommeren. Derfor kan elforbruget svinge meget fra kvartal til kvartal.

Eksempel

I et sommerhus var elforbruget i første kvartal af 2021 på 2.000 kilowatt-timer. Det vil sige, at der på elregningen beregnes normal elafgift af 1.000 kilowatt-timer og reduceret elafgift af 1.000 kilowatt-timer:

Afgift til staten
Elafgift 1000 kWh til 112,50 øre = 1.125,00 kr.
Reduceret afgift 1000 kWh til 1 øre = 10,00 kr.
I alt = 1.135,00 kr.

I andet kvartal af 2021 falder elforbruget i huset til 800 kilowatt-timer, fordi der ikke er brugt nær så meget elvarme. I dette kvartal kommer ejeren altså ikke over grænsen på 1.000 kilowatt-timer og betaler derfor normal elafgift af alle 800 kilowatt-timer.

Her kommer den vigtigste del af forklaringen

Beregningen af elafgiften er ikke kun baseret på elforbruget i det enkelte kvartal men for hele året, efterhånden som det skrider frem. I dette eksempel har ejeren i de første to kvartaler betalt normal elafgift af 1.000 kWh + 800 kWh = 1.800 kWh. Men da grænseværdien for skifte fra fuld elafgift til reduceret elafgift er 1.000 kilowatt-timer per kvartal (punkt 3 ovenfor), burde ejeren på nuværende tidspunkt have betalt normal elafgift af 2.000 kilowatt-timer – ikke 1.800 kilowatt-timer.

Der er derfor brug for en regulering. Det gøres ved, at vi på elregningen for andet kvartal flytter det nødvendige antal kilowatt-timer fra reduceret til fuld elafgift. Det kan derfor se ud som om, vi beregner elafgiften ud fra et højere antal kilowatt-timer, end der faktisk er brugt:

Afgift til staten
Elafgift 1000 kWh til 112,50 øre = 1.125,00 kr.
Reduceret elafgift 200 kWh 1 øre = -2,00 kr.
I alt = 1.123,00 kr.

Balance på årsbasis

Reguleringen betyder, at betalingen af din elafgift jævnes ud hvert kvartal, så den følger reglerne. Hvis husets samlede årlige elforbrug ender under 4.000 kilowatt-timer, betaler du fuld elafgift af alle kilowatt-timer. Hvis forbruget derimod ender over 4.000 kilowatt-timer, betaler du fuld elafgift op til de 4.000 kilowatt-timer og reduceret elafgift for resten.