Gå til indhold

Forklaring på afregning af reduceret elafgift

Hvem kan få reduceret elafgift?

Grænsen for hvornår du skifter fra fuld elafgift til reduceret elafgift er på cirka 1.000 kilowatt-timer hvert kvartal. Det præcise tal svinger lidt, da det beregnes efter antal dage i det pågældende kvartal (eller måned).

Du bliver afregnet for dit faktiske forbrug. Som elvarmekunde bliver du afregnet efter hvert kvartal (eller måned) for den el, du har brugt.

Hvad betyder det i kroner og øre?

Normalt kan det betyde en hel del. I 2023-2024 er din elafgift beregnet ud fra disse satser, hvis du har ret til reduktion:

Januar 2023 – juni 2023

Forbrug op til 4.000 kWh/år: 1 øre/kWh inkl. moms.
Forbrug over 4.000 kWh/år: 1 øre/kWh (besparelse: 0 øre/kWh) inkl. moms.

Juli 2023 – december 2023

Forbrug op til 4.000 kWh/år: 87,13 øre/kWh inkl. moms.
Forbrug over 4.000 kWh/år: 1 øre/kWh (besparelse: 86,13 øre/kWh) inkl. moms.

Januar 2024 – december 2024

Forbrug op til 4.000 kWh/år: 95,13 øre/kWh inkl. moms.
Forbrug over 4.000 kWh/år: 1 øre/kWh (besparelse: 94,13 øre/kWh) inkl. moms.

Eksempel på hvordan vi afregner reduceret elafgift

Når vi beregner din reducerede elafgift, tager vi udgangspunkt i dit forbrug på dags- og månedsbasis.

For at få reduceret elafgift skal du bruge mere end 10,959 kilowatt-timer om dagen (4.000 kilowatt-timer delt ud på 365 dage om året). Alt du forbruger udover, får du til den reducerede elafgift.

Dit elforbrug skal derfor være mere end følgende kilowatt-timer pr. måned:

Januar -> 340 kWhJuli -> 340 kWh
Februar -> 309 kWhAugust -> 340 kWh
Marts -> 340 kWhSeptember -> 329 kWh
April -> 329 kWhOktober -> 340 kWh
Maj -> 340 kWhNovember -> 329 kWh
Juni -> 329 kWhDecember -> 340 kWh

Og mere end følgende pr. kvartal:

1. kvartal -> 989 kWh3. kvartal -> 1.008 kWh
2. kvartal -> 998 kWh4. kvartal -> 1.008 kWh

Det betyder, at bruger du i 1. kvartal 1.000 kilowatt-timer skal du betale fuld elafgift af 989 kilowatt-timer og betaler reduceret elafgift af 11 kilowatt-timer.

Det kan også betyde, at hvis dit elforbrug er mindre end 998 kilowatt-timer i 2. kvartal, skal du betale noget af din tidligere reduktion tilbage.

Bruger du i 2. kvartal kun 988 kilowatt-timer, har du brugt 10 kilowatt-timer for lidt, for at nå dit mål på 998 kilowatt-timer. På din regning for 2. kvartal tilbagebetaler vi derfor 10 ud af de 11 kilowatt-timer, som du betalte til reduceret afgift i 1. kvartal og opkræver de 10 kilowatt-timer til fuld pris. Og sådan opgøres og reguleres det fra kvartal til kvartal.

Se nedenstående eksempel:

 1.kvartal2.kvartal3.kvartal4.kvartal
”Mål” i kWh989 9981.0081.008
Forbrug i kWh1.0009881.0101.500
Reduceret elafgift i kWh11-102492

Balance på årsbasis

Reguleringen betyder, at betalingen af din elafgift jævnes ud hvert kvartal, så den følger reglerne. Hvis dit samlede årlige elforbrug ender under 4.000 kilowatt-timer, betaler du fuld elafgift af alle kilowatt-timer. Hvis forbruget derimod ender over 4.000 kilowatt-timer, betaler du fuld elafgift op til de 4.000 kilowatt-timer og reduceret elafgift for resten.