Forklaring på afregning af reduceret elafgift

I øjeblikket er der ingen gevinst ved at ansøge om reduceret elafgift

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om at nedsætte elafgiften midlertidigt til 1 øre pr. kilowatt-time. Indtil 30. juni 2023 er der derfor ingen gevinst ved at ansøge om reduceret elafgift. Men du kan selvfølgelig stadig ansøge. Så er du tilmeldt, når elafgiften igen er på normalt niveau.

Elafgiften nedsættes på alt elforbrug i de danske husholdninger. Du skal ikke foretage dig noget. Den nedsatte elafgift vil automatisk fremgå af din regning.

Hvem kan få reduceret elafgift?

Hvis du har elvarme via jordvarmeanlæg, luft-til-luft varmepumpe, luft-til-vand varmepumpe eller ganske almindelig elvarme, har du ret til en reduceret elafgift for den del af dit årsforbrug, der ligger over 4.000 kilowatt-timer.

Grænsen for hvornår du skifter fra fuld elafgift til reduceret elafgift sættes til cirka 1.000 kilowatt-timer hvert kvartal. Det præcise tal svinger lidt, da det beregnes efter antal dage i det pågældende kvartal (eller måned).

Du bliver afregnet for dit faktiske forbrug. Som elvarmekunde bliver du afregnet efter hvert kvartal (eller måned) for den el, du har brugt.

Eksempel på hvordan vi afregner reduceret elafgift

Når vi beregner din reducerede elafgift, tager vi udgangspunkt i dit forbrug på dags- og månedsbasis.

For at få reduceret elafgift skal du bruge mere end 10,959 kilowatt-timer om dagen (4.000 kilowatt-timer delt ud på 365 dage om året). Alt du forbruger udover, får du til den reducerede elafgift.

Dit elforbrug skal derfor være mere end følgende kilowatt-timer pr. måned:

Januar -> 340 kWhJuli -> 340 kWh
Februar -> 309 kWhAugust -> 340 kWh
Marts -> 340 kWhSeptember -> 329 kWh
April -> 329 kWhOktober -> 340 kWh
Maj -> 340 kWhNovember -> 329 kWh
Juni -> 329 kWhDecember -> 340 kWh

Og mere end følgende pr. kvartal:

1. kvartal -> 989 kWh3. kvartal -> 1.008 kWh
2. kvartal -> 998 kWh4. kvartal -> 1.008 kWh

Det betyder, at bruger du i 1. kvartal 1.000 kilowatt-timer skal du betale fuld elafgift af 989 kilowatt-timer og betaler reduceret elafgift af 11 kilowatt-timer.

Det kan også betyde, at hvis dit elforbrug er mindre end 998 kilowatt-timer i 2. kvartal, skal du betale noget af din tidligere reduktion tilbage.

Bruger du i 2. kvartal kun 988 kilowatt-timer, har du brugt 10 kilowatt-timer for lidt, for at nå dit mål på 998 kilowatt-timer. På din regning for 2. kvartal tilbagebetaler vi derfor 10 ud af de 11 kilowatt-timer, som du betalte til reduceret afgift i 1. kvartal og opkræver de 10 kilowatt-timer til fuld pris. Og sådan opgøres og reguleres det fra kvartal til kvartal.

Se nedenstående eksempel:

 1.kvartal2.kvartal3.kvartal4.kvartal
”Mål” i kWh989 9981.0081.008
Forbrug i kWh1.0009881.0101.500
Reduceret elafgift i kWh11-102492

Balance på årsbasis

Reguleringen betyder, at betalingen af din elafgift jævnes ud hvert kvartal, så den følger reglerne. Hvis dit samlede årlige elforbrug ender under 4.000 kilowatt-timer, betaler du fuld elafgift af alle kilowatt-timer. Hvis forbruget derimod ender over 4.000 kilowatt-timer, betaler du fuld elafgift op til de 4.000 kilowatt-timer og reduceret elafgift for resten.