Gå til indhold

Sådan læser I jeres gasopgørelse og aconto-faktura

Har I svært ved at gennemskue jeres fakturaer? – Eller vil I bare gerne vide mere om, hvad de enkelte dele dækker?

Vi har lavet en guide, hvor vi gennemgår en gasopgørelse og en aconto-faktura punkt for punkt. Vær opmærksom på, at de viste fakturaer er eksempler.

Vær opmærksom på at I fremover modtager to gasregninger

  • En regning fra Andel Energi, der dækker jeres forbrug af gas, og
  • En regning fra Evida, der dækker transporten af gassen til jeres virksomhed samt afgifter til staten.

Det gør I på grund af de nye regler for gasdistribution i Danmark, som betyder, at ingen gasleverandører fremadrettet vil kunne tilbyde en samlet gasregning.

Men først lidt information om fordelingen af aconto-beløb i løbet af året

I skal fremover aflæse jeres gasmåler efter hvert kvartal i stedet for èn årsaflæsning. Evida kontakter jer, når det er tid til aflæsning. Kontakt dem, hvis I har spørgsmål.

Størrelsen på jeres gasforbrug er i høj grad sæsonbetonet, og jeres fremtidige aconto-fakturaer afspejler dette. Fordi jeres forbrug opgøres efter hvert kvartal, vil fordelingen af jeres aconto ikke længere være delt i 4 lige store dele. Der vil være en større sammenhæng, mellem det beløb I betaler i aconto i de enkelte kvartaler og jeres gasforbrug.

Det vil sige, I aflæser jeres gasmåler efter hvert kvartal. Og hvert kvartal opgøres jeres gasforbrug i forhold til aconto-betaling. Vi bruger jeres årsforbrug sidste år til at forudsige jeres årsforbrug i år. Vi bruger antallet af normale graddage til at forudsige fordelingen af jeres forbrug på de enkelte kvartaler.

I modtager en gasopgørelse/faktura 4 gange om året. Opgørelsen foretages efter hvert kvartal. Når vi har modtaget jeres aflæsning fra Evida, opgør vi jeres gasforbrug og sender opgørelsen. Jeres distributionsselskab Evida vil gøre jer opmærksom på, hvornår I skal aflæse måler(e).

Opgørelsen indeholder virksomhedens faktiske forbrug for hele kvartalet fratrukket jeres aconto-betaling fra de to forrige måneder.

Oversigt over hvornår I modtager jeres gasregninger

Som månedsafregnet fordeles jeres aconto-beløb for et kvartal i tre lige store dele. Vi afregner jer på følgende måde hvert kvartal.

Eksempel på en opgørelse/faktura

Side 1

Side 2

Eksempel på en aconto-faktura

Side 1

Side 2