Gå til indhold

Sådan læser I jeres gasopgørelse og aconto-faktura

Har I svært ved at gennemskue jeres fakturaer? Eller vil I bare gerne vide, hvad de enkelte dele dækker over? Så har vi her lavet en guide, hvor vi gennemgår en gasopgørelse og en aconto-faktura punkt for punkt. De viste fakturaer er eksempler.

Fremover modtager I to gasfakturaer

Det gør I på grund af de nye regler for gasdistribution i Danmark, som betyder, at ingen gasleverandører fremover vil kunne tilbyde én samlet gasfaktura.

  • En faktura fra Andel Energi, der dækker jeres forbrug af gas.
  • Og en faktura fra jeres distributionsselskab, Evida, der dækker transport af gassen til jeres virksomhed samt afgifter til staten.

Først lidt om fordelingen af aconto-beløb i løbet af året

I skal fremover aflæse jeres gasmåler efter hvert kvartal i stedet for èn gang om året. Evida kontakter jer, når det er tid til aflæsning. Kontakt dem, hvis I har spørgsmål.

Størrelsen på jeres gasforbrug er i høj grad sæsonbetonet, og jeres fremtidige aconto-fakturaer vil afspejle dette. Fordi jeres forbrug opgøres efter hvert kvartal, vil jeres aconto-fakturaer ikke længere være delt i 4 lige store dele. Men i højere grad afspejle jeres faktiske gasforbrug. Vi bruger jeres årsforbrug fra sidste år til at forudsige jeres årsforbrug i år. Og vi bruger antallet af normale graddage til at forudsige fordelingen af jeres forbrug i de enkelte kvartaler.

Hvert kvartal opgøres jeres gasforbrug i forhold til jeres aconto-betaling. I modtager derfor en gasopgørelse/faktura 4 gange om året efter hvert kvartal. Når vi har modtaget jeres aflæsning fra Evida, opgør vi jeres gasforbrug og sender opgørelsen/fakturaen.

Opgørelsen indeholder jeres faktiske forbrug for hele kvartalet fratrukket jeres aconto-betaling fra de to forrige måneder.

Oversigt over hvornår I modtager jeres gasfakturaer

Som månedsafregnet bliver jeres aconto-beløb for et kvartal delt i tre lige store dele. Vi afregner jer på følgende måde hvert kvartal.

Eksempel på en opgørelse/faktura

Side 1

Side 2

Eksempel på en aconto-faktura

Side 1

Side 2