Gå til indhold

Eldeklarationer

Energinet.dk er systemansvarlig for elnettet i Danmark og foretager hvert år deklareringer af elektriciteten i både Øst- og Vestdanmark. Der findes tre forskellige typer deklarationer, som alle opdateres hvert år, og som viser tre forskellige billeder af brændselssammensætningen.

Den generelle eldeklaration

Den generelle eldeklaration viser hvilke energikilder, der har lavet strøm til jer og resten af Danmark og udkommer hvert år i juni for året før. 

Den generelle eldeklaration er en gennemsnitsberegning i et samlet EU-regnskab, hvor anvendte brændselstyper og årets emission er sat i forhold til den samlede levering af el til forsyningsselskaberne i regionen. Det er alene en regnskabsteknisk opgørelse, der viser markedet af grønne certifikater og sammensætningen af den strøm, der ikke sælges som grønne certifikater. Bemærk, at denne deklaration ikke siger noget om den strøm, som fysisk kommer ud af jeres stikkontakt. 

Bemærk

Beregningen af CO2-udledningen pr. kWh er anderledes i “Den generelle eldeklaration” end i miljødeklarationen.

Den individuelle eldeklaration

Den individuelle eldeklaration viser hvilke energikilder, der er medregnet til jeres elkøb samt de tilknyttede miljøpåvirkninger, og sammenligner med den generelle eldeklaration.

I den individuelle eldeklaration kan I altså se, hvilke energikilder, der dækker jeres elforbrug, når I er elkunde hos os. Den generelle deklaration viser hvilke energikilder, der har været brugt til at fremstille den el, der sælges og bruges i hele Danmark. I kan også se, hvordan produktionen har påvirket miljøet. 

De individuelle deklarationer er relevante, hvis I har en elaftale, der har en brændselssammensætning og miljøpåvirkning, som adskiller sig fra almindelige leveringer af elektricitet i det sammenhængende elforsyningssystem. For eksempel hvis I har en bladmærket elaftale, hvor det årlige elforbrug bliver dækket af grøn strøm.

Bemærk, at de individuelle deklarationer ikke siger noget om den strøm, som fysisk kommer ud af jeres stikkontakt. 

Miljødeklarationen

En miljødeklaration er et estimat over, hvor strømmen i Danmark fysisk kommer fra. Den viser, hvordan en dansk kilowatt-time er produceret, og hvor strømmen kommer fra set som et gennemsnit over et helt år. Beregningerne er lavet ud fra al indenlandsk produktion og forbrug samt den import og eksport, der time for time sker henover året. 

Spørgsmål og svar