Gå til indhold

Værd at vide om elpriser

Elmarkedet er et børsreguleret marked. Det betyder, at den rene elpris ændrer sig hver time ud fra det aktuelle forhold mellem udbud og efterspørgsel. Udbuddet og efterspørgslen efter el påvirkes af flere faktorer, som kan være en fordel at kende.

Få indblik i de vigtigste faktorer for elprisens udvikling

Vejret

Vejret og særligt mængden af nedbør spiller en væsentlig rolle for de danske elpriser. Prisen påvirkes især af, hvor meget vand der er i de nordiske kraftværkernes magasiner, og hvor meget regn og sne der er faldet og forventes at falde over de fjeldområder, som forsyner værkerne med vand.

Udbud og efterspørgsel

Det danske elmarked er tæt forbundet til vores nabolandes elmarkeder, og den danske elpris er derfor stærkt påvirket af udbuddet og efterspørgslen i disse lande. Selvom efterspørgslen er relativt stabil i Norden, så kan der opstå udsving alt efter, hvor koldt, vådt og blæsende vejret er, hvor stor import- og eksportkapaciteten er, og hvordan priserne på brændsler og CO2-kvoter udvikler sig.

Olie-, kul- og gaspriser

Kul er den næststørste energikilde (efter vindkraft) i dansk elproduktion. Cirka 30% af vores el produceres på kulfyrede kraftværker, og importerer vi el sydfra, er andelen af kulkraft typisk endnu højere. Så når prisen på kul ændrer sig, smitter det hurtigt af på elmarkedet. Selvom vi ikke længere bruger olie til at producere el, så har olieprisen indirekte indflydelse på elprisen, idet kul- og olieprisen er tæt forbundet.

CO2 kvoter

Det europæiske kvotesystem har levet en omtumlet tilværelse med ekstreme prisudsving. Det kan for eksempel ændre på konkurrenceforholdet mellem kul og gas, fordi CO2-udledningen fra gasforbrænding er mindre end fra kul.

Vores kompetente og erfarne handelsteam handler hver dag direkte på de europæiske energimarkeder. Vi overvåger og analyserer hele tiden udviklingen lokalt, regionalt og globalt. Det betyder, at vi kan slå til med det samme, når der opstår muligheder i markedet. Jack Kristensen, Funktionschef – Trading og Porteføljer, Andel Energi

Distribution

Distribution er det, I betaler for at få jeres el transporteret gennem elnettet til jeres virksomhed. Det er jeres lokale netselskab, der ejer og har ansvaret for elnettet og sørger for vedligeholdelse og udbygning.

Uanset hvilket netselskab, der leverer el i jeres område, så kan I frit vælge elleverandør.

Fast eller variabel pris?

Når I skal vælge, om I vil købe el til fast eller variabel pris, er det vigtigt at tage udgangspunkt i jeres virksomheds forbrugsmønster og risikoprofil samt den aktuelle og forventede markedssituation. Vi kan rådgive jer om valg af produkt.

Historiske priser

Når I skal tage stilling til om I vil vælge en fast eller variabel pris, så kan det være en fordel at se på den historiske udvikling i priserne. Her kan du finde de historiske listepriser for MånedsEl og BasisEnergi til erhvervskunder.

Jesper Birch Pedersen, Andel Energi eludbyder

Få et tilbud på en elaftale

Jesper Birch Pedersen
Key Account Manager

Kontakt på mail

Vil du være erhvervskunde hos os?

Udfyld denne formular – så ringer vi dig op med et uforpligtende tilbud. Bemærk, at vi altid foretager en kreditvurdering, og at nogle virksomheder skal stille sikkerhed, før vi indgår en aftale.

Skal din virksomhed flytte? Skriv til os her
Har du fakturaspørgsmål? Kontakt kundeservice erhverv på 70 29 23 23