Gå til indhold

Mere om priser og vilkår for Basis El med Variabel Pris

Hvad er en variabel pris?

Den viste pris pr. kilowatt-time er et gennemsnit af timeprisen for el for den seneste måned. Elprisen skifter time for time. Derfor kalder vi prisen variabel. Det betyder også, at det ikke er sikkert, at du får den samme pris pr. kilowatt-time, når vi begynder at levere el til dig.

Din pris pr. time er den elindkøbspris, vi har haft på den nordiske elbørs NordPool i den pågældende time. Hertil kommer de balancerings- og handelsomkostninger, vi har ved indkøb af din el.

Vi tjener faktisk ikke noget på kilowattime-prisen. Er prisen på el-børsen lav, bliver din pris også lav, mens din pris stiger, hvis prisen på el-børsen stiger.

Prisen kan variere i forhold til den endelig pris på din regning, da vi altid viderefakturerer de til enhver tid gældende tariffer fra dit netselskab og staten.

  • Opsigelse: Du kan opsige din aftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.
  • Mindstepris: Din mindstepris er 44 pr. måned i abonnement samt betaling for det løbende forbrug af el i opsigelsesperioden inklusiv transport af el og afgifter.
  • Du kan tilmelde dig Betalingsservice – det koster 6,25 kroner inkl. moms i gebyr. Du kan også betale med indbetalingskort (FI), der koster 49 kr. i gebyr eller du kan betale med betalingsskort – det er gratis. Den pris, vi viser, forudsætter kortbetaling, samt at du fravælger at få sendt regninger pr. post. 
  • Prisudregning, afgifter og tariffer: Den viste pris for transport af el og afgifter er den pris, vi senest er blevet opkrævet af Radius Elnet A/S, Energinet.dk og staten, og er således et eksempel på, hvordan prisen ser ud, hvis du er kunde hos Radius Elnet A/S. Vi opkræver også transport af el og energiafgifter for dit netselskab. De priser kan du se på dit netselskabs hjemmeside. Bemærk at prisen på transport ændrer sig i løbet af døgnet. Det kan derfor altid betale sig at flytte noget af dit tunge elforbrug væk fra tidspunkter, hvor elnettet er mest belastet – omkring kl. 17.00-21.00, hvor både strømmen og transport af strømmen, som regel er dyrest.

Hvad består elprisen af?

Din elpris består af flere dele. Du betaler både for den strøm, du bruger, og for at få den transporteret hjem til din bolig. Derudover betaler du afgifter til den danske stat. Bortset fra abonnementer bliver alle betalinger på din elregning beregnet ud fra dit elforbrug (antal kilowatttimer).

Når du betaler 100 kr. på din elregning, fordeles de sådan her:

El priser

*Dit netselskab kan eksempelvis være Radius Elnet, Cerius eller et andet af de over 70 netselskaber i Danmark.

Uddybning af forbrug, transport og afgifter