Vandvarmer

Vandvarmeren bruger meget energi til opvarmning af brugsvand. Derfor er det et oplagt sted at sætte ind, hvis du gerne vil kappe toppen af energiforbruget.

15 til 20 procent af boligens samlede energiforbrug til opvarmning går til det varme brugsvand. Det typiske energiforbrug per person om året ligger på:

OpvarmningEnergiforbrug
El850 kWh
Fjernvarme850 kWh
Naturgas75 m3
Olie100 liter

Minimér varmetabet

Vandvarmeren bør placeres så tæt ved tappestedet som muligt, for at minimere varmetab i varmtvandsrørene. Kontrollér jævnligt, om afgangsrøret på vandvarmeren er helt koldt, inden du åbner for vandet om morgenen. Er det ikke koldt en halv meter fra vandvarmeren, kan der være rør eller en vandhane, der drypper, så vandvarmeren opvarmer spildt vand.

Skal cirkulationspumpen skiftes?

Cirkulationspumpen til det varme brugsvand er ofte i konstant drift og er årsag til et stort energiforbrug: dels pumpens eget forbrug og dels det forbrug, som skyldes varmetab i rørene. Det kan derfor være en ide at overveje en ny energibesparende cirkulationspumpe, hvis den gamle er oppe i årene og ikke er behovsstyret eller selvregulerende.

Med en sparebruser reducerer du vandforbruget med cirka 50 procent. Så i stedet for at bruge 50-100 liter vand pr brusebad på 5 minutter, bruger du kun 30-50 liter med sparebruseren.

Elvandvarmere

  • Elvandvarmere i sommerhuse er typisk på 30-35 liter. Bruger du sommerhuset året rundt, bør elvandvarmeren være på 55-60 liter.
  • Sørg for, at det varme brugsvand er 55-60 grader. Er det koldere, kan der vokse sundhedsfarlige bakterier i varmtvandsbeholderen. Er det varmere, øger det kalkaflejring og varmetab.
  • Sluk kun elvandvarmeren, hvis du ikke skal bruge huset i mindst fem dage. Det kan ikke betale sig at slukke om dagen og kun tænde om aftenen – det er for dyrt i genopvarmning.
  • Undgå at føre varmtvandsrørene længere end nødvendigt. Selv isolerede rør har varmetab.
  • Kontrollér jævnligt, om elvandvarmerens afgangsrør er helt koldt om morgenen. Ellers siver der måske vand ud af rørsystemet fra en dryppende vandhane eller et utæt rør.
  • Er varmtvandsbeholderen over 10 år gammel, er den sandsynligvis dårligt isoleret. Overvej at skifte til en ny og mere energieffektiv model med energimærke A eller B.
Varmt vand med for høj temperatur øger også risikoen for skoldning. Når det varme brugsvand kommer ud af vandhanerne, skal det være cirka 50 grader.