Gå til indhold

Andel Energi kommer ud af 2022 med underskud på 342 mio. kroner

28. april 2023

Det har været et helt usædvanligt år. Ikke bare i Danmark, men i hele den internationale energibranche. Andel Energi kan gøre status over et turbulent 2022, der resulterer i et underskud på at sælge energi til danske energikunder. Andel Energi har i 2022 et samlet driftsunderskud på ca. 342 mio. kr.

Det er ikke overraskende, at den internationale energikrise har haft stor indflydelse for både Andel Energi og selskabets kunder. Den har givet nye udfordringer, nye problemstillinger og behov for nye initiativer, der har skullet implementeres med kort varsel.

Underskud på 342 mio. kroner

Andel Energi kommer ud af 2022 med et underskud på 342 mio. kroner på den samlede drift. Der er to primære grunde til, at Andel Energi i 2022 ikke har tjent på penge at sælge el og gas til sine 1,2 mio. kunder.

Dels har de svingende energipriser gjort kundernes energiforbrug lavere og langt mere uforudsigeligt end normalt. Vi har derfor haft en såkaldt overafdækning. Det vil sige, at vi for at sikre kundernes forsyning har købt mere energi hjem, end hvad der reelt blev brugt og betalt for. Og dels har vi holdt hånden under vores kunder og overholdt alle de priser og aftaler – herunder fastprisaftaler – vi har indgået, også inden energikrisen satte ind Ole Vestergaard, administrerende direktør i Andel Energi

Flere medarbejdere i Kundeservice

Den internationale energikrise og de stigende priser medførte især i efteråret 2022 en markant øget interesse for kontakt mellem forbrugerne og de danske energiselskaber. Alene I Andel Energi havde var der nogle dage over 3.000 opkald i timen. Det skal holdes op i mod, at Andel Energis kundeservice før energikrisen havde kapacitet til at besvare mellem 4.000 og 4.500 kundehenvendelser om dagen.

Igennem hele vinteren har vi prioriteret, at Kundeservice skal starte på en frisk hver morgen. Det vil sige, hvis en kunde ikke kan komme igennem på en given dag, så skal der være en mulighed igen dagen efter. Da presset på Kundeservice var størst, var det derfor ofte nødvendigt i løbet af dagen at lukke for yderligere tilgang til køen. Dels for at kunne nå at ringe tilbage til alle i køen på den samme dag, og dels for at også at passe på vores medarbejdere i kundefronten. Især da priserne toppede i efteråret, var de under et enormt arbejdspres Ole Vestergaard, administrerende direktør i Andel Energi

For at imødekomme presset på Kundeservice, har vi under krisen igangsat en markant opnormering i kundeservice. Organisationen er således øget med mere end 150%, så Kundeservice i dag er gearet til at besvare ca. 6.500 kundehenvendelser om dagen.

880.000 app-downloads

Den markant øgede interesse for sine energiomkostninger, den grønne omstilling samt forbrug af energi har også medført en eksplosiv øget efterspørgsel på Andel Energis nye app. Appen blev lanceret i maj 2022 og giver bl.a. kunder mulighed for at følge deres nøjagtige forbrug og ikke mindst kende el-prisen time for time i det kommende døgn. I 2022 nåede appen op på mere end 880.000 downloads og nu en mio. downloads.

I dag har ca. 75 pct. af alle Andel Energi-kunder downloadet appen.

Indefrysningsordning – lancering på fem uger

Som følge af regeringens aftale om Vinterpakken 2022 i september 2022 lancerede Andel Energi som det første energiselskab i Danmark en indefrysningsordning, der var klar 1. november 2022. Fra Vinterpakken blev lanceret, til vi havde en færdig og brugbar løsning, gik der fem uger. Der var i løbet af november stor efterspørgsel efter ordningen. Efterspørgslen efter indefrysningsordningen faldt som ventet i takt med, at energipriserne stabiliserede sig hen over vinteren.

I alt har knap 12.000 kunder gjort brug af ordningen hos Andel Energi. Det er lidt færre end ventet, men vi er stadig glade for, at vi har kunnet give 12.000 mennesker og deres familier en håndsrækning til at komme lettere gennem en krisetid Ole Vestergaard, administrerende direktør i Andel Energi

Lancering af varmepumper – opkøb af Enova Energy

Som led i Andel Energis strategi om at levere komplette grønne energiløsninger til kunderne har Andel Energi per 1. april 2022 købt selskabet Enova Energy ApS. Enova Energy er en entreprenant varmepumpespecialist, der har været i markedet siden 2014.

Købet af Enova Energy ligger i tråd med vores strategi om at være en drivende kraft for samfund og kunder i den grønne omstilling. Der foregår p.t. en skalering af Enova Energy med det formål at imødekomme den store efterspørgsel på grønne løsninger fra Andel Energis kunder, Ole Vestergaard, administrerende direktør i Andel Energi

Finansielle resultater 2022

Årets omsætning er stærkt påvirket af den geopolitiske situation og urolige energimarkeder med ekstremt høje energipriser i 2022, hvor gasprisen blev 30-doblet, og elprisen blev 10-doblet. Det har givet Andel Energi en rekordstor omsætning på godt 27 mia. kroner. I 2021 var omsætningen ca. 14 mia. kroner.

De høje energipriser i 2022 har blandt andet øget antallet af henvendelser fra kunderne, hvilket har påført højere omkostninger i selskabets kontaktcenter i form af blandt andet flere medarbejdere.

Andel Energis resultat før finansielle omkostninger og skat var et underskud på ca. 342 mio. kr., inkl. Enova Energy ApS, hvilket er 348 mio. kr. dårligere end forventet. Resultatet, som anses for at være ikke tilfredsstillende, er negativt påvirket af afdækning på kunder med prissikring (fastpris) som følge af store forskydninger i mængder og priser. Dette er delvist kompenseret af positiv indtjening på selskabets gaslager samt gevinst ved handel af el og gas på engrosmarkederne.

Da Andel Energi ikke arbejder med bonusordninger – hverken til direktion, ledere eller medarbejdere, har Andel Energi ikke haft udgifter til bonusser af nogen art.

Vil du vide mere om, hvordan Andel Energis regnskab hænger sammen med Andel-koncernen?

Andel Energi er et selvstændigt datterselskab i Andel-koncernen, og vores årsregnskab indgår i det samlede koncernregnskab. Bliv klogere i videoen nedenfor.

For at se indholdet skal du give samtykke til at anvende cookies. Det gør du ved at klikke på knappen nedenfor og vælge “Accepter alle”

poster