Gå til indhold
Skift elselskab

Andel Energi skrotter aconto-regninger

13-06-2023

Fremover vil en million elkunder i Andel Energi blive afregnet månedsvis ud fra faktisk forbrug. Andel Energi har nemlig valgt at skrotte de gammeldags aconto-regninger, hvor elkunder betaler op til tre måneder forud på baggrund af forventet forbrug.

Det skal være mere simpelt at være elkunde. Andel Energi har det seneste halve år været i tæt dialog med sine kunder. Og de foretrækker en mere simpel afregningsform. Derfor skrotter Danmarks største energiselskab nu forudbetalt aconto som afregningsform for alle selskabets godt en million elkunder.

Fremover vil alle elkunder i Andel Energi i stedet blive faktureret én gang om måneden for deres faktiske forbrug i den foregående måned. Med den gamle aconto-afregningsform faktureres en kunde forud på baggrund af et forventet forbrug, og afregnes efterfølgende i forhold til sit faktiske forbrug. Det er et gammeldags og indviklet afregningssystem, der nu bliver gjort op med.

Aconto-afregning er et levn fra en tid, hvor elmålere ikke kunne fjernaflæses digitalt. Systemet med forudbetalt aconto og kvartalsafregning fungerer fint nok i fredstid, men er sårbart, når prisen svinger. Det seneste halvandet år har været ekstremt på energimarkedet. Det har været enormt svært at gennemskue marked og priser. Nu tager vi konsekvensen, skrotter aconto og ensretter alle betalinger til månedsvis bagudbetaling Josefine Walter, funktionschef i Andel Energi

Tre simple elprodukter

Siden energikrisen sendte de europæiske energipriser på himmelflugt, har interessen for energipriser og afregning været enorm. I Andel Energi, hvor ca. to tredjedele af el-kunderne i dag afregnes aconto, har over 25 pct. af alle kundehenvendelser siden efteråret handlet om eller berørt afregningsformer.

Månedsvis bagudbetaling er klart den afregningsform, der er lettest at forstå som kunde. Vi gør forbruget op én gang om måneden, og så afregnes kunden direkte for sit forbrug i perioden. Det er simpelt og let at forstå, og det er det, kunderne efterspørger Josefine Walter, funktionschef i Andel Energi

Samtidig med, at forudbetalt aconto skrottes, introducerer Andel Energi tre nye og simple elprodukter. De tre nye produkter vil fra i dag være de eneste produkter, der tilbydes som nysalg til privatkunder.

De tre nye produkter er:

  • TimeEnergi: prisen per kWh er variabel og afhænger af den aktuelle timepris

  • MånedsEnergi: Prisen per kWh er fast for én kalendermåned ad gangen

  • FastEnergi: Prisen per kWh er fast for et halvt år ad gangen

Alle tre produkter er grønne elprodukter, der dækker kundens årlige elforbrug med grøn strøm fra europæiske havvindmøller eller solcelleanlæg via grønne certifikater.

Alle kunder får direkte besked

En stor del af Andel Energis kunder har allerede i dag timepris og bagudbetaling. I løbet af 2023 vil de fleste øvrige kunder løbende blive flyttet over på det nye produkt, der minder mest om det, de har i forvejen.

Det er en stor øvelse at flytte så mange kunder over på et andet produkt eller betalingsform. Derfor gør vi det i flere mindre etaper, så alle får en god kundeoplevelse med flytningen. Som kunde behøver man ikke selv foretage sig noget, alle får direkte besked i god tid inden overflytningen Josefine Walter, funktionschef i Andel Energi

Oprydningen i gamle produkter og overgangen fra aconto til bagudbetaling sker løbende og alle kunder får direkte besked inden overflytningen. Hele projektet forventes afsluttet i løbet af første halvår 2024.

Foreningskunder og erhvervskunder vil fortsat kunne få lavet mere individuelt udviklede produkter.

Eksisterende fastpris-aftaler ændres ikke

Skiftet fra fremadrettet aconto-afregning til bagudbetalt månedsafregning gælder som udgangspunkt alle elkunder i Andel Energi. Dog ikke for kunder, der har købt en fastpris-aftale, inden energikrisen satte ind.

Et ord er et ord. Selvom Andel Energi taber penge på de lange fastpris-aftaler, der blev indgået inden den internationale energikrise, så holder vi selvfølgelig ord overfor vores kunder. Det betyder, at kunder med lange fast-prisaftaler fra før krisen, selvfølgelig beholder deres eksisterende aftale Josefine Walter, funktionschef i Andel Energi

På det danske gasmarked sker aflæsning af forbrug stadig manuelt, og det er derfor ikke muligt at lave samme direkte afregning af forrige måneds forbrug. Men det er i 2023 blevet muligt for danske gaskunder at aflæse sin gasmåler fire gange årligt i stedet for kun en gang. Derfor gør Andel Energi fremover sine 140.000 gaskunders forbrug op hvert kvartal og deler regningen op i månedsbetalinger. På den måde bliver gaskunder i højere grad beskyttet mod pludselige og store ændringer i de internationale gaspriser.

Fakta om de nye produkter

TimeEnergi

Til kunder, der vil have strømmen så billig som muligt og er klar til fx at vaske om natten

Prisen er variabel time for time. Prisen per kWh er afhængig af den aktuelle timepris

MånedsEnergi

Til kunder, der vil have den aktuelle markedspris, men ikke vil tilpasse sit døgn efter elprisen

Prisen er fast. Pris per kWh fastsættes for en kalendermåned ad gangen

FastEnergi

Til kunder, der vil betale lidt ekstra for at have sikkerhed for en stabil el-pris det næste halve år

Prisen er fast. Pris per kWh fastsættes for seks måneder ad gangen

Fakta om afregning

Aconto afregning

Kunden afregnes forud for tre måneder på baggrund et forventet forbrug kombineret med den forventede pris i de kommende måneder. Efterfølgende afregnes i forhold til faktisk pris og forbrug

Bagudbetaling

Kundens forbrug gøres op for en given periode. Prisen for perioden ganges med forbruget. Udgiften til energi vil oftest være højere om vinteren, hvor forbruget typiske er større.

  • Andel Energi har det sidste år oplevet en markant stigende efterspørgsel efter bagudbetaling
  • Andel Energis elkunder har hidtil haft frit valg mellem aconto og bagudbetaling
  • Omkring en tredjedel af Andel Energis elkunder afregnes allerede i dag bagudbetalt
  • Som kunde behøver man ikke selv at foretage sig noget. Alle berørte kunder får direkte besked
  • Andel Energi forventer, at udfasningen af aconto-afregning er afsluttet i første halvår 2024