Gå til indhold

Skal jeg aflæse min måler?

El

Nej. Ved udgangen af 2020 havde alle husstande i Danmark fjernaflæste elmålere. det betyder, at dit netselskab helt automatisk får din aflæsning. Og du skal derfor ikke gøre noget.

Gas

Ja. Det skal du. Du modtager en besked fra dit distributionsselskab, når det er tid til at aflæse din gasmåler. Distributionsselskabet bruger aflæsningen til at lave din opgørelse.

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål til, hvordan du aflæser din gasmåler? Kontakt dit lokale distributionsselskab.

Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt at aflæse min måler til tiden?

Bare rolig. Det kan ske for selv den bedste. Men skynd dig at kontakte dit distributionsselskab. Det kan nemlig altid betale sig at give en korrekt måleraflæsning, så dit forventede forbrug og dine regninger matcher det, du bruger.

Giver du ikke din måleraflæsning, vil dit forbrug blive skønnet ud fra den sidste dag i aflæsningsmåneden. Og det koster desværre et gebyr. Dine regninger vil også blive mindre præcise, og du risikerer at betale for meget. Og det vil jo være ærgerligt.

Skal jeg aflæse min måler, når jeg flytter?

Har du en digital fjernaflæst elmåler, skal du ikke længere aflæse. Du skal til gengæld aflæse din gasmåler så tæt på flyttedatoen som muligt, og give den til os.

Vigtigt! Du skal altid melde din flytning til os, uanset hvilken måler du har. Du hæfter nemlig for forbruget på din gamle adresse, indtil vi har fået besked om, at du er flyttet ud.

Dyk ned i dit forbrug

I appen Andel Energi kan du holde øje med dit forbrug time for time. Og se, hvornår strømmen er mest klimavenlig.