Gå til indhold
Bestil el og gas

Vindstrøm er grøn strøm

Vindstrøm er en af de mest udbredte former for bæredygtig elproduktion, vi har i Danmark.

I Danmark kan du finde vindmølleparker mange forskellige steder i landet. Fælles for dem er, at de producerer grøn energi via vindkraft, som hjælper os alle i mere grøn og bæredygtig retning. 

Hvad er vindstrøm?

Vindstrøm er vedvarende energi, som er produceret af vindmøller. Helt lavpraktisk bliver vindenergi produceret, når vinden løfter vingerne på møllen, og den dermed drejer rundt. Herfra bliver møllens omdrejninger overført til en gearkasse, som fører til en øgning af rotationen. Alt dette leder ind til generatoren, der via de rotationer skaber vindstrøm, som bliver overført til en transformer. 

En vindmølle kan producere rigtig meget strøm, og jo større møllen er, jo mere vindstrøm kan den producere. 

Når elproducenter producerer strøm fra vindmøller, modtager de en garanti – det er det vi kalder en grøn garanti. Den dokumenterer, at der bliver leveret vindstrøm til det danske elnet, hvor al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen.

Hos Andel Energi køber vi grønne certifikater, der garanterer, at dit årlige elforbrug bliver dækket af strøm fra europæiske havvindmøller, hvis du har et bladmærket elprodukt.

Sådan garanterer vi dig grøn strøm

Det er rigtigt, at ingen elselskaber – heller ikke vi – kan love dig, at du får grøn strøm ud af din stikkontakt. På elnettet bliver alt strøm nemlig blandet sammen. Det vil sige, at den strøm, vi alle bruger i dagligdagen, er en blanding af både grøn strøm og strøm fra fossile brændstoffer. 

Faktisk er det ikke kun dansk strøm, der løber i vores elnet. Der er også strøm fra atomkraftværker, andre bæredygtige og vedvarende energikilder samt vindstrøm, der ikke er produceret i Danmark. Vi får strøm fra både Sverige, Norge og Tyskland. 

Selvom vi ikke kan garantere grøn strøm i netop din stikkontakt, kan vi garantere, at der bliver produceret samme mængde grøn strøm som du – og alle vores andre kunder med et bladmærket elprodukt – bruger hvert år. Vi garanterer nemlig, at dit årlige strømforbrug bliver dækket med grøn strøm, hvis du har en elaftale med ét blad i mærkningsordningen for grøn strøm. Dette gør vi gennem grønne certifikater. 

Når der produceres vindstrøm fra vindmøller, modtager elproducenten et grønt certifikat. Et certifikat kan kun bruges én gang. Det dokumenterer, at der bliver leveret grøn strøm til det danske elnet, hvor al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen.

Derfor skal du vælge grøn energi fra Andel Energi

Det skal være let at være grøn. Og vi ved godt, at det kan være svært at overskue, men med el fra os får du dækket dit årlige elforbrug af vindstrøm fra europæiske havvindmøller. Så skal du i det mindste ikke tænke på, om du selv bruger grøn energi i din dagligdag. Og hvis vi alle sammen gør en lille smule, så bliver det til sidst til en meget stor forskel.

Vindstrøm er – uanset hvem, der laver den – ren og fri for drivhusgasser. Det er rigtigt, at der udledes CO2 ved produktion, transport og installering af vindmøller, men den udledning er tjent ind efter omkring seks måneder af vindmøllens levetid. Derefter er energien ren uden forbehold. Helt simpelt.

Prisen på strøm afhænger bl.a. af, hvor meget vedvarende energi, der bliver produceret lige nu. Jo mere vedvarende energi fra vind, vand og sol, der bliver produceret, desto billigere bliver strømmen. Derfor er prisen på strøm ofte billigere, når det blæser meget. Så er der nemlig godt gang i vindmøllerne.

Spørgsmål og svar om vindstrøm

Hvad betyder det, at jeg får dækket mit årlige forbrug af vindstrøm?

Når elproducenter producerer strøm fra vindmøller, modtager de en garanti – det er det vi kalder en grøn garanti. Den dokumenterer, at der bliver leveret vindstrøm til det danske elnet, hvor al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen.

Hos os køber vi grønne certifikater, der garanterer, at vi dækker dit årlige elforbrug med vindstrøm fra europæiske havvindmøller. Derfor er nogle af vores elprodukter til privatkunder mærket med ét grønt blad.

Får jeg vindstrøm i min stikkontakt, når jeg er kunde hos jer?

Der er ingen elselskaber, der kan give dig 100 % vindstrøm i stikkontakten. Al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver nemlig blandet sammen i elnettet, inden det kommer hjem til dig. Lidt ligesom en el-smoothie, hvor strømmen i din stikkontakt består af forskellige ingredienser, som er blendet sammen. Hos Andel Energi køber vi grønne certifikater, der garanterer, at dit årlige elforbrug bliver dækket af strøm fra europæiske havvindmøller.

Se hvor den grønne strøm kommer fra med eldeklarationer

Deklarationen viser hvilke energikilder, der har lavet strøm til dig og resten af Danmark og udkommer hvert år i juni for året før.

I den individuelle deklaration kan du se, at dit årlige elforbrug bliver dækket af vindstrøm, når du er elkunde hos os. Den generelle deklaration viser hvilke energikilder, der har været brugt til at fremstille den el, der sælges og bruges i Danmark. Du kan også se, hvordan produktionen har påvirket miljøet.