Gå til indhold
Grøn energi er vigtigt for os i Andel Energi

Brændeovn

De stigende priser på energi har gjort brændeovnen til en populær opvarmningsform. Men brændeovnen er som regel kun velegnet som supplement til boligens primære opvarmning.

Den perfekte optænding og fyring

 • Brug fint optændingsbrænde, så temperaturen i brændkammeret stiger hurtigt. 
 • Læg to stykker brænde i bunden og stabel pindebrænde i lag med luft imellem ovenpå.
 • Tænd op i toppen af brændet. Flammerne skal arbejde sig oppefra og ned som et stearinlys. Så undgår du helt op til 80 procent af partikeludledningen i optændingsfasen.
 • Fyr jævnt for at holde en høj temperatur i brændkammeret. 
 • Har du brug for at sænke varmen fra ovnen, er det bedre at fyre mindre end at lukke for ovnens luftspjæld.
 • Undgå at fyre natten over ved lavt blus og lukket spjæld. Det giver dårlig forbrænding og stor partikeludledning. 
 • Der kan være store forskelle på, hvordan du skal fyre op i brændeovne. Så det betaler sig at lære sin brændeovn at kende.

Brug kun tørt og rent brænde med et fugtindhold under 20 procent. Brænde af løvtræ har størst brændværdi og efterlader mindst aske. 

CO2 neutral, men mange partikler

Fyring med brænde anses for at være miljørigtig, da afbrændingen ikke udvikler mere CO2, end træet i sin tid optog fra sine omgivelser og altså ikke forøger den globale drivhuseffekt. Til gengæld kan brændeovne med dårlig forbrænding udlede mange partikler til nærmiljøet. 

Brændeovnens ydelse?

Brændeovnes ydelse måles i kilowatt (kW). Som tommelfingerregel kan 1 kilowatt opvarme 10-20 kvadratmeter bolig. Er huset dårligt isoleret, skal du regne med 10 kvadratmeter per kilowatt, mens kapaciteten i et velisoleret hus er 20 kvadratmeter per kilowatt. 

En god DS-godkendt brændeovn, der anvendes korrekt, omsætter 70 procent eller mere af brændets energi til varme.

Når du skal vælge brændeovn

 • Vælg altid en brændeovn, der er DS-godkendt og også gerne Svanemærket. DS-mærkede ovne har højere modstand end almindelige ovne og kræver en velisoleret skorsten med godt aftræk.
 • Vælg ikke en brændeovn med for stor ydelse. Det gør den sværere at regulere og giver en dårligere brændselsøkonomi. Tal med forhandleren om varmebehovet i din bolig.
 • Konvektionsovne fungerer godt, fordi de skaber luftcirkulation og opvarmer hele rummet. Modsat brændeovne, som kun opvarmer de nærmeste flader og genstande. 
 • Vil du udnytte varmen fra brændeovnen i andre rum, kan du installere ventilationskanaler og blæsere. Husk også at installere brandspjæld mellem rummene. 

Installation og vedligeholdelse af brændeovnen

 • Tjek, at røgen fra din skorsten er næsten usynlig. Ellers er der noget galt med ovnens forbrænding. 
 • Installering af en brændeovn kræver tilladelse fra din kommune og skal følge reglerne i Bygningsreglementet. 
 • Vil du tilslutte en brændeovn til en eksisterende, muret skorsten, bør du få en fagmand til at vurdere, om den egner sig til den pågældende brændeovn. 
 • Skorstenen fra brændeovnen skal renses mindst én gang om året af en skorstensfejer. 

Pejsen er mest til hygge

En åben pejs giver en lav og meget uøkonomisk udnyttelse af brændets energi. Faktisk er virkningsgraden helt nede på 10-20 %. Ældre pejse kan suge luften ud af rummet to gange i timen. Forsyner du pejsen med en lukket indsats, øger du virkningsgraden væsentligt.

Forbudt at fyre med affald

Det er ikke tilladt at fyre med affald i brændeovne i private boliger. Det gælder for eksempel papir, pap og behandlet træværk. Afbrænder man for eksempel malet eller trykimprægneret træ, giver det en dårligere forbrænding og udvikler giftstoffer, der spredes i nærmiljøet.