Gå til indhold

Hvad dækker Tryghed aftalen?

Andel Energi Tryghed serviceaftalen omfatter et periodisk service på gasfyr i aftaleperiode.

Hvad er dækket af serviceaftalen?

Andel Energi Tryghed serviceaftalen omfatter et periodisk service på gasfyr i aftaleperiode. Serviceeftersynet udføres som et forebyggende vedligeholdelseseftersyn og omfatter følgende opgaver:

 • Kontrol af gasinstallationen, inkl. tæthedsprøvning fra gasledning til gasfyret.
 • Kontrol af frisklufttilførsel og aftræk.
 • Kontrol af forbrændingen.
 • Kontrol af gasfyrets styring, automatik og sikkerhedsfunktioner.
 • Kontrol af trykekspansionsbeholder (hvis afspærringsventiler er monteret).
 • Kontrol af brugsvandsproduktion (ved kombi-kedler).
 • Rensning og justering af gasfyrets brænder og aftræk.
 • Nødvendige reparationer og udskiftning af komponenter og udstyr, herunder på aftræk, som er tilgængeligt i gasfyrets opstillingsrum.
 • Rensning af snavsfilter, hvis der er monteret afspærringsventiler ved snavsfiltret.
 • Anvendte, nødvendige reservedele faktureres til gældende dagspriser.

Hvad er ikke dækket af serviceaftalen?

Følgende ydelser er ikke dækket af serviceaftalen og skal betales særskilt.

 • Forbrug af reservedele af enhver art.
 • Udskiftning af gasfyr eller gasblæse luftbrænder.
 • Udskiftning af ekspansionsbeholdere, hvor demontering af gasfyret er nødvendig.
 • Montering af eksterne ekspansionsbeholdere hvor indgreb i rørinstallationen er nødvendig.
 • Udskiftning af varmtvandsbeholdere eller udsyring/rensning af rør eller varmespiraler i varmtvandsbeholdere undtaget herfor er Geminox og Elco produkter.
 • Udsyring af gasfyrets varmeveksler (demontering og montage er med i serviceaftalen).
 • Udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholderen. Gælder dog ikke for kedeltyperne Egalis og Isomax.
 • Udskiftning af shunt/shuntpumpe samt brugsvandspumpe.
 • Reparation af skjulte frisklufts-og aftrækskanaler.
 • Reparation af skorsten eller aftrækskanal, der er tilsluttet et gasfyr med åben forbrænding.
 • Arbejde, der skal udføres på bygningsdele.
 • Demontering af gasfyret, skabe eller hylder, hvis pladsforholdene gør servicearbejdet særligt vanskeligt, eksempelvis, hvor gasfyret er indbygget i et skab eller lignende.
 • Særlige foranstaltninger, der er nødvendige for at udføre servicearbejdet, eksempelvis brug af lift, kran, stillads eller lignede.
 • Servicearbejdet skal kunne udføres i henhold til gældende sikkerhedsregler, herunder stigeregulativet.
 • Rensning af snavssamler ved tilkald.
 • Kontrol eller udskiftning af anode i varmtvandsbeholder.
 • Genudkald til defekte komponenter, der ikke ønskes udskiftet ved et tidligere servicebesøg.
 • Udskiftning af tilkalket brugsvandsveksler.

Har du akut behov for hjælp, men endnu ikke en serviceaftale hos os, kan du stadig tegne en. Vi opkræver et havarigebyr på 1.456,25 kr. på den første regning for at sende en tekniker ud akut, inden din serviceaftale starter.