Elvarme – få nedsat din elafgift

Du kan få nedsat elafgiften, hvis elvarme er den primære opvarmningsform i din bolig eller sommerhus.

  • Du kan kun få nedsættelsen, hvis elvarme er den primære opvarmningsform i din helårsbolig og dit sommerhus.
  • Elvarme defineres som alle former for elvarme – også varme fra varmepumper

Nuværende elreduktion

Din reduktion, som reguleres løbende for den del af dit forbrug, der er højere end 4.000 kilowatt-timer per år er: 111,88 øre pr. kilowatt-time inklusive moms pr. 1. januar 2022.

Sådan opnår du reduktion på regningen

Er du i tvivl, om du allerede får elvarmereduktion?

Hvis du er tvivl, om du allerede får reduktionen, kan du altid tjekke din elregning. Her vil der altid stå, hvis du får reduktionen.

Er du privatkunde hos Andel Energi, kan du finde dine regninger på Min side.

Er du fritaget for digital kommunikation og betaler via Betalingsservice, kan du se din regning i din Betalingsserviceoversigt.

Du har ansvaret for at registrere din bolig

Det er dit ansvar som kunde at få registreret din boligs elvarme i BBR-registret og informere Andel Energi om det.

Har du elvarme som primær opvarmningskilde, skal du huske, at du selv har ansvaret for at informere os, hvis du ikke længere er berettiget til reduktionen. Det er strafbart for elvarmekunder at undlade at informere os, når betingelserne for reduktionen bortfalder.

Dog kontrollerer vi jævnligt, om du stadig er berettiget til reduktionen. Er dette ikke tilfældet, bortfalder reduktionen automatisk.

Vær opmærksom på

Det er muligt at få reduktion tilbage i tid. Dog maksimalt 3 år tilbage for både helårsboliger og sommerhuse.

Det kræver, at du kan fremvise dokumentation for, at der har været elvarme som primær opvarmning. Som din elleverandør sender vi anmodningen videre til dit netselskab, som træffer den endelige beslutning.

Du kan kun få reduktionen, hvis din bolig er opført som elopvarmet i Bygnings- og Boligregistret (BBR), og elektricitet er din primære opvarmningskilde.