Elvarme – få nedsat din elafgift

Bred politisk aftale om midlertidig lempelse af elafgiften

På grund af den nuværende situation på energimarkedet har et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om at nedsætte elafgiften midlertidigt. Det betyder, at elafgiften fra den 1. januar 2023 til den 30. juni 2023 vil være nedsat til 1 øre pr. kilowatttime (kWh). Dette gælder for alt elforbrug i husholdninger. Du skal ikke foretage dig noget. Reduktionen af din elafgift vil ske automatisk.

Da denne reduktion gælder alt forbrug i danske husholdninger, er der ikke nogen gevinst ved at have elvarmereduktion pr. 1. januar og seks måneder frem, men du kan selvfølgelig stadig ansøge. Hvis din primære opvarmningsform er elvarme, og du vil ansøge om generelt nedsat elafgift, kan du læse mere herunder.

Elvarmereduktion

Du kan få nedsat elafgiften, hvis elvarme er registreret i BBR som den primære opvarmningsform i din bolig eller sommerhus.

  • Du kan kun få nedsættelsen, hvis elvarme er registreret som den primære opvarmningsform i din helårsbolig og dit sommerhus.
  • Elvarme defineres som alle former for elvarme – også varme fra varmepumper

Hvad betyder det i kroner og øre?

Normalt kan det betyde en hel del. I 2022-2023 er din elafgift beregnet ud fra disse satser, hvis du har ret til reduktion:

Oktober 2022 – december 2022

Forbrug op til 4.000 kWh/år: 90,38 øre/kWh inkl. moms.
Forbrug over 4.000 kWh/år: 1 øre/kWh (besparelse: 89,38 øre/kWh) inkl. moms.

Januar 2023 – juni 2023

Forbrug op til 4.000 kWh/år: 1 øre/kWh inkl. moms.
Forbrug over 4.000 kWh/år: 1 øre/kWh (besparelse: 0 øre/kWh) inkl. moms.

Juli 2023 – december 2023

Forbrug op til 4.000 kWh/år: 87,13 øre/kWh inkl. moms.
Forbrug over 4.000 kWh/år: 1 øre/kWh (besparelse: 86,13 øre/kWh) inkl. moms.

Sådan opnår du reduktion på regningen

Er du i tvivl, om du allerede får elvarmereduktion?

Hvis du er tvivl, om du allerede får reduktionen, kan du altid tjekke din elregning. Her vil der altid stå, hvis du får reduktionen.

Er du privatkunde hos Andel Energi, kan du finde dine regninger på Min side.

Er du fritaget for digital kommunikation og betaler via Betalingsservice, kan du se din regning i din Betalingsserviceoversigt.

Du har ansvaret for at registrere din bolig

Det er dit ansvar som kunde at få registreret din boligs elvarme i BBR-registret og informere Andel Energi om det.

Har du elvarme som primær opvarmningskilde, skal du huske, at du selv har ansvaret for at informere os, hvis du ikke længere er berettiget til reduktionen. Det er strafbart for elvarmekunder at undlade at informere os, når betingelserne for reduktionen bortfalder.

Dog kontrollerer vi jævnligt, om du stadig er berettiget til reduktionen. Er dette ikke tilfældet, bortfalder reduktionen automatisk.

Vær opmærksom på

Det er muligt at få reduktion tilbage i tid. Dog maksimalt 3 år tilbage for både helårsboliger og sommerhuse.

Det kræver, at du kan fremvise dokumentation for, at elvarme har været registreret som primær opvarmning i BBR tilbage i tid. Som din elleverandør sender vi anmodningen videre til dit netselskab, som træffer den endelige beslutning.

Du kan kun få reduktionen, hvis din bolig er opført som elopvarmet i Bygnings- og Boligregistret (BBR), og elektricitet er din primære opvarmningskilde.