Se nettarif og netabonnement for din adresse

I Danmark er der omkring 60 netselskaber, som transporterer el ud til forbrugerens adresse i hvert sit geografiske område.

Du kan finde de gældende nettariffer hos dit netselskab. Hvis du er i tvivl om, hvilket netselskab du har, kan du finde det her.

Tidsdifferentieret nettarif

Nogle netselskaber har nu indført tidsdifferentieret nettariffer. Det vil sige, at de langt det meste af året har en lavere nettarif end før, men i vinterhalvåret (oktober til marts) har en højere nettarif mellem kl. 17 og 20.

I skemaet kan du se, hvilke selskaber det drejer sig om, og hvad deres lave og høje nettarif er.

Nettarif, øre/kWh inkl. moms
NetselskabØvrige tidspunkterOktober – marts
kl. 17.00 – 20.00
Trefor 16,82 45,91
Radius 37,54 95,64
Ravdex 22,79 68,52
Cerius 37,85 98,56
Konstant 10,75 33,42
n1*
RAH Net 19,90 57,44
Nord Energi Net*
Vores Elnet*
Veksel*
*Data er ikke tilgængelig