Gå til indhold
Elprisehr time for time hos Andel Energi erverv

Svingende priser på el og gas

El, gas og olie handles på såkaldte energibørser, og priserne reguleres derfor efter forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Efter en periode med meget høje energipriser, er priserne faldet over vinteren. Det er der flere årsager til.

Her kan du få et indblik i, hvad der sker på energimarkedet lige nu.

Hvad skete der, da energipriserne blev skyhøje?

Jo større forskellen er mellem udbud og efterspørgsel på energimarkederne, jo større bliver udsvingene i priserne.

Da hele verden pga. corona-pandemien lukkede ned, faldt behovet for energi, og det betød i en kortere periode af foråret og sommeren 2020, at vores variable elprodukt MånedsEl lå helt nede under 20 øre/kWh, og at vores variable gasprodukt MånedsGas lå under 100 øre/m3.

I andet halvår af 2022 vendte situationen, og hele verden kunne ikke få energi nok. Efterspørgslen har derfor været højere end udbuddet. Det har resulteret i højere priser på energibørserne. Den samme udvikling ses for råvarer som sten, grus, metal og træ, hvor priserne også steg markant.

De enkelte energiselskaber bestemmer med andre ord ikke selv prisniveauet for el og gas. Vores omkostninger og indtjening er de samme, uanset om energipriserne er høje eller lave.

Vores anbefaling

Vi anbefaler, at I som virksomhed løbende følger jeres energiforbrug, og at I grundigt overvejer jeres risikoprofil, på samme måde, som når I f.eks. vælger realkreditlån.

Det er også altid en god idé, at undersøge mulighederne for at sænke virksomhedens forbrug gennem energioptimering.

Er det kun Andel Energis priser, der er svingende?

Nej. Hele energimarkedet er ramt på prisen, og derfor vil jeres energipriser følge markedet, uanset om jeres virksomhed er kunde hos Andel Energi eller et andet energiselskab. Det er kun prisen på den rene el og gas, der svinger – ikke prisen på transport og afgifter.

Hvor kommer vores el fra?

Jeres el bliver, ligesom det er tilfældet for alle andre elhandelsvirksomheder, indkøbt på den nordiske elbørs Nordpool. Den indeholder el fra mange forskellige kilder, som bliver blandet sammen i elnettet. Derfor er der ingen elselskaber, der kan levere 100 % vindenergi til jeres virksomhed. Til gengæld kan I købe RECS-certifikater, som sikrer, at der produceres nok strøm fra danske havvindmøller til at dække jeres årlige elforbrug.

Hvor kommer vores gas fra?

Jeres gas bliver indkøbt på den nordiske gasbørs, EGSI. Herudover køber vi også biogas fra danske biogasproducenter. Indtil Tyrafeltet åbner igen i 2023, vil jeres gas komme fra Tyskland og være en blanding af biogas, gas fra Nordsøen (især Norge) og Rusland samt flydende gas. Når gassen kommer til Danmark bliver den blandet med biogas fra produktionen her i Danmark.