Højere priser på el og naturgas

El, naturgas og olie handles på såkaldte energibørser, og priserne reguleres derfor efter forholdet mellem udbud og efterspørgsel. I den seneste tid er energipriserne steget markant, og det er der flere årsager til.

Her kan du få et indblik i, hvad der sker på energimarkedet lige nu.

Hvorfor er el- og naturgaspriserne pludseligt så høje?

Jo større forskellen er mellem udbud og efterspørgsel på energimarkederne, jo større bliver udsvingene i priserne.

Da hele verden pga. corona-pandemien lukkede ned, faldt behovet for energi, og det betød i en kortere periode af foråret og sommeren 2020, at vores variable elprodukt MånedsEl lå helt nede under 20 øre/kWh, og at vores variable naturgasprodukt MånedsGas lå under 100 øre/m3.

Nu står vi i den omvendte situation, hvor hele verden ikke kan få energi nok. Efterspørgslen er derfor højere end udbuddet, og det resulterer i højere priser på energibørserne. Den samme udvikling ses for råvarer som sten, grus, metal og træ, hvor priserne også er steget markant.

De enkelte energiselskaber bestemmer med andre ord ikke selv prisniveauet for el og naturgas. Vores omkostninger og indtjening er de samme, uanset om energipriserne er høje eller lave.

Vil priserne falde igen? – og hvornår?

Det er svært at forudsige. Der er mindre vand i de nordiske vandmagasiner end normalt, og derfor produceres der mindre el i de nordiske vandkraftværker. Modsat har der været mere gang i vinden og produktionen af vindenergi end normalt for årstiden. Vejrudsigten forudsiger dog mindre vind end normalt i den kommende tid. Vi går samtidig mod sommeren og produktionen af solenergi får større og større betydning. Især i Tyskland kan det solrige vejr være med til at mindske presset på elpriserne.

I EU arbejdes der på at erstatte den russiske naturgas med andre gaskilder, såsom import fra andre lande, LNG (flydende gas) samt biogas. Gasprisen påvirkes af i hvor høj grad dette lykkes samt hvor meget vi får reduceret det samlede gasforbrug. Temperaturen har også en stor indflydelse på gaspriserne. Og når vi går mod sommeren, er der mindre efterspørgsel efter naturgas, men der vil fortsat være efterspørgsel på naturgas til at fylde de europæiske gaslagre frem mod næste vinter.

Udbuddet af el og naturgas afhænger af forskellige faktorer, som du kan læse mere om her:

Vores anbefaling

Vi anbefaler, at I som virksomhed løbende følger jeres energiforbrug, og at I grundigt overvejer jeres risikoprofil, på samme måde, som når I f.eks. vælger realkreditlån.

Det er også altid en god idé, at undersøge mulighederne for at sænke virksomhedens forbrug gennem energioptimering.

Se hvordan vi kan hjælpe jer med at sænke jeres energiforbrug

Er det kun Andel Energis priser, der stiger?

Nej. Hele energimarkedet er ramt af prisstigninger, og derfor vil jeres energipriser stige, uanset om jeres virksomhed er kunde hos Andel Energi eller et andet energiselskab. Det er kun prisen på den rene el og naturgas, som er steget – ikke prisen på transport og afgifter.

Hvor kommer vores el fra?

Jeres el bliver, ligesom det er tilfældet for alle andre elhandelsvirksomheder, indkøbt på den nordiske elbørs Nordpool. Den indeholder el fra mange forskellige kilder, som bliver blandet sammen i elnettet. Derfor er der ingen elselskaber, der kan levere 100 % vindenergi til jeres virksomhed. Til gengæld kan I købe RECS-certifikater, som sikrer, at der produceres nok strøm fra danske havvindmøller til at dække jeres årlige elforbrug.

Hvor kommer vores naturgas fra?

Jeres naturgas bliver indkøbt på den nordiske gasbørs, EGSI. Herudover køber vi også biogas fra danske biogasproducenter. Indtil Tyrafeltet åbner igen i 2023, vil jeres naturgas komme fra Tyskland og være en blanding af biogas, gas fra Nordsøen (især Norge) og Rusland samt flydende naturgas. Når naturgassen kommer til Danmark bliver den blandet med biogas fra produktionen her i Danmark.