Case: Lejre Kommune

10 gange så meget frisk luft for pengene

Sammen med Andel Energi har Lejre Kommune sikret elever og lærere på Bramsnæsvigskolen et markant bedre indeklima.

Energirenovering af skole

I 2019 stod Lejre Kommune over for en større energirenovering af Bramsnæsvigskolen i Kirke Hyllinge. I den forbindelse bad de Andel Energi undersøge mulighederne for enten at forbedre eller udskifte skolens fem ventilationsanlæg.

Med energirådgiver Allan Vittrup i spidsen blev der udarbejdet en grundig rapport, der analyserede løsningsmulighederne for renovering af skolens ventilationsanlæg. Analysen havde fokus på energiforbrug og effekt på indeklima og blev suppleret med dialog med lederen og pedellen på skolen.

Udskiftning eller reparation af ventilationsanlæg?

Rapporten indeholdt to forskellige løsningsforslag – både et forslag om at udskifte alle anlæg, hvor dele af de eksisterende kanalsystemer blev genanvendt, og en billigere løsning med udskiftning af ventilatorer og renovering i de eksisterende anlæg.

Alle løsningsforslag blev analyseret og vurderet i forhold til investering, tilbagebetalingstid, restlevetid og samlet besparelse (energiforbrug og vedligehold).

Se tabel med løsningsforslag

LøsningInvestering i kr.Driftsomk. i kr./årBesparelse i kr./årTilbagebetaling i antal årLevetid i antal år
Nye ventilationsanlæg2.500.00047.40584.49029,625-30
Reparation af eksisterende anlæg500.000110.00020.000255-15

Rådgiverens anbefaling

Anbefalingen lød på at foretage en udskiftning, da det på sigt vil give den bedste økonomi. De årlige driftsomkostninger ville for eksempel være godt 60.000 kr. billigere ved en udskiftning i forhold til en renovering.

Energirådgiver Allan Vittrup, Andel Energi, udtaler: Fordelen ved at udskifte anlæggene frem for at renovere er, at man får helt nye anlæg med ny styring, og så spares der penge på en del forestående reparationsarbejder.

Nye anlæg sikrer behovstyret ventilation

Kommunen valgte en komplet udskiftning af alle fem ventilationsanlæg med genanvendelse af det meste af det eksisterende kanalsystem, som dog blev ombygget til behovstyrede luftmængder, så der kun ventileres i de benyttede rum og i forhold til antal personer i rummene.

Løsningen omfattede også etablering af CTS-styring, installation af rumfølere, der gør det muligt at styre ventilation ud fra CO2- og temperaturniveau, og mulighed for ”natkøling”, hvor den kolde natteluft kan bruges til køling af lokalerne. Det blev i løbet af processen tilvalgt, at radiatorerne også skulle styres af det nye CTS-anlæg.

En investering i mennesker

Kommunen indgik en aftale med Andel Energi om at stå for rådgivning og assistance til at gennemføre projektet. De nye anlæg er nu på plads og kan udskifte luften med en faktor 10 i forhold til de gamle anlæg. Det giver altså en markant forbedring af indeklimaet – og så endda med samme energiforbrug.

Projektleder, Per Stallknecht, fra Lejre kommune udtaler: I dag har vi nye anlæg, som vil give et væsentlig løft af indeklimaet med de fordele, det giver. Mindre sygefravær og ikke mindst højere indlæringsfrekvens (10%) hos eleverne. Jeg er ikke selv i tvivl om, at bedre indeklima og komfort giver en bedre økonomi på længere sigt.

Indeklima er en afgørende faktor for god trivsel i skoler

Tag en snak med os

Henrik Linaa
Energi Partner

Kontakt på mail