Gå til indhold

Beregn jeres miljøbelastning

Her kan du få hjælp til at beregne jeres udledning af CO2, andre gasser og partikler

Miljøberegner

Ved at indtaste, hvilken type anlæg I har og jeres årlige gasforbrug, kan I få beregnet, hvor meget CO2, SO2, NOX, CH4 og CO, I har udledt.

CO2-beregner

Ved at indtaste jeres månedlige gasforbrug (ukorrigeret), kan I få beregnet den faktiske CO2-emission per måned og summeret op for året.

Det indtastede forbrug korrigeres for brændværdi og omregnes til emission ved hjælp af de aktuelle emissionsfaktorer. Brændværdier og emissionsfaktorer opdateres løbende.

Bemærk: Begge beregnere ligger på Dansk Gasteknisk Centers hjemmeside.