Gå til indhold

Biogas fra Andel Energi

Biogas kan hjælpe jer med at reducere jeres virksomheds CO2-aftryk. Biogas fra Andel Energi er 100% dansk. Tag en snak med os om jeres muligheder.

Fordele ved biogas

Bidrager til fremtidens energisystem
Biogas kan lagres og transporteres over store afstande – og dermed bidrage til at stabilisere fremtidens vindkraft-dominerede energisystem.

Transport
Biogas kan supplere el i den tunge og kollektive transport og dermed bidrage til at reducere CO2-udledningen.

Renere vandmiljø
Biogas bidrager til at reducere udledningen af næringsstoffer. Det giver et renere vandmiljø.

Renere energi til procesindustrien
Biogas kan erstatte fossile energikilder i højtemperaturprocesser i industrien og dermed bidrage til reduceret CO2-udledning.

Vi driver Hansens Flødeis ud fra nogle enkle værdier. En af dem er, at vi gør os umage. En anden er, at vi tager ansvar. Isproduktion er meget ressourcekrævende, så da vi kunne se, at biogas og RECS-certifikater var inden for vores økonomiske rækkevidde, tog beslutningen næsten sig selv. Rasmus Eibye, administrerende direktør og fjerde generations ismand i Hansens Flødeis

God gylle retur til landmændene
Landmænd kan bruge den afgassede gylle som gødning. Den er nu fri for klimabelastende metan, indeholder flere mikronæringsstoffer, lugter mindre og optages bedre af afgrøderne.

Recirkulering af næringsstoffer
Recirkulering af næringsstoffer i produktionen af biogas bidrager til en bedre udnyttelse af verdens naturressourcer og en begrænsning af de stigende affaldsproblemer.

En vedvarende energikilde

Biogas udvindes af husdyrgødning og vådt organisk affald fra industri og husholdninger.

Biogassen renses for CO2 og svovlbrinte i et opgraderingsanlæg, inden den sendes ud i gassystemet.

Vi har også grøn strøm

Vi tilbyder alle vores erhvervskunder muligheden for at tilkøbe grøn el gennem RECS-certifikater. Certifikaterne er din virksomheds garanti for, at den strøm, virksomheden forbruger, stammer fra vedvarende energi. Det er altså vores måde, at gøre det nemmere for dig som erhvervskunde at vælge grøn strøm.

Certifikat for køb af biogas

Når biogas opgraderes til gassystemet udstedes certifikater. Certifikaterne er dokumentation for, at en vis mængde biogas har erstattet en tilsvarende mængde konventionel gas. Certifikaterne gør det muligt at spore biogassen fra det tidspunkt, hvor den bliver tilført gasnettet, gennem alle handler, og indtil den bliver solgt til forbrugerne.

Biogassen kan fysisk godt forblive i gasnettet, i f.eks. Jylland, samtidig med at en virksomhed gennem køb af certifikater får dokumentation for, at den erstatter den gas, de forbruger på deres lokation på Sjælland.

Få et certifikat for jeres køb af biogas

Et certificeret gasforbrug sender et vigtigt signal om ansvarlighed og moderne virksomhedsledelse.

For at gøre det lettere for jer at kommunikere jeres valg af biogas, får I et certifikat, som I frit kan bruge i f.eks. markedsføring, CSR-rapporter og grønne regnskaber.

Jimmy Dyhrberg, Andel Energi eludbyder

Få et tilbud på biogas

Jimmy Dyhrberg Fritzen
Key Account Manager

Kontakt på mail

Få et tilbud på biogas

Vi kontakter dig gerne med et tilbud. Bemærk, at vi altid foretager en kreditvurdering, og at nogle virksomheder skal stille sikkerhed, før vi indgår en aftale.

Skal din virksomhed flytte? Skriv til os her
Har du fakturaspørgsmål? Kontakt kundeservice erhverv på 70 29 23 23