Case: Randers Kommune

Skarp prioritering og hurtig reaktionsevne med ny datamodel

I samarbejde med Andel Energi har Randers Kommune skabt et detaljeret overblik over sine ejendomme. De mange bygningsdata håndteres efter en ny model, der giver skarp prioritering og bedre muligheder for at reagere hurtigt på uforudsete politiske og budgetmæssige ændringer.

Uden data – ingen FM-systemer

Da Randers Kommune for nogle år siden etablerede et nyt ejendomscenter, opstod der samtidig et behov for kortlægning af de kommunale ejendomme og deres tekniske installationer. Målet var at skabe et datagrundlag, der kunne bringe kommunen på forkant med helhedsorienteret planlægning af energibesparelser, renovering, drift og vedligehold.

Fra ingenting til køreklare projekter

Sammen med rådgivere fra Andel Energi har Randers Kommune udviklet en “tragt-model”, hvor data fra energimærkning sendes ind i den ene ende og kommer ud som køreklare projekter i den anden.

Modellen giver bedre prioritering, mere fleksible finansieringsmuligheder og større synergi i forhold til renovering, drift og vedligehold.

Kommunens energirådgiver Alexandar Laumann ser også en anden stor fordel: “De fleste i vores branche kan nikke genkendende til, at opbrugte budgetter og politiske ændringer kan spænde ben for projekter under forberedelse. Med en stak velprioriterede, køreklare projekter i skuffen kan vi hurtigere matche den politiske dagsorden, og eksekvere når pengene er der.”

Sådan foregår samarbejdet

Fase 1: Energimærkning med ekstra data skaber det rette datagrundlag

For at skabe det rette datagrundlag har Andel Energis rådgivere energimærket 120.000 m2 af Randers Kommunes ejendomme. I samme arbejdsgang blev alle tekniske anlæg grundigt kortlagt og dokumenteret i billeder. Der blev desuden udført ventilationsberegninger i en række udvalgte ejendomme og tilføjet data fra energimærkning af yderligere 500.000 m2.

Fase 2: Energidatabasens analyser viser vej til de mest rentable projekter

De mange nye data blev undervejs implementeret i Andel Energis specialudviklede energidatabase og gjort klar til import i ejendomscenterets FM-system.

Energidatabasen giver Randers Kommune et væld af nye analysemuligheder. F.eks. at søge på alle projekter, der tjener sig hjem på under 10 år. Eller hvad alle projekter i en bestemt ejendom koster, og hvor meget CO2 de sparer. Der kan også inkluderes andre faktorer – såsom behov for renovering eller forbedring af indeklima.

Alexandar Laumann tilføjer: “Det er komplekse analyser, som jeg aldrig ville kunne lave ud fra gammeldags lister – og hvis jeg kunne, ville det tage alt for lang tid. Nu tager de få minutter, og intet bliver overset”.

Fase 3: Kvalificering af data

Da energimærkning bygger på standardværdier, har Randers Kommune nu valgt at kvalificere udvalgte projekter og deres datagrundlag på Assentoftskolen, der har cirka 650 elever. Det gøres blandt andet ved at måle på faktisk forbrug og forbrugsperioder. Formålet er at undersøge, om de forventede resultater kan realiseres i deres fulde udstrækning.

Alexandar Laumann uddyber: “Det er selvfølgelig afgørende for vores økonomiske prioritering, at vi opnår de resultater, som analysen i Energidatabasen lægger op til. Med kvalificeringen kan vi blive en tand mere sikre på de endelige resultater, før vi skalerer antallet af projekter”.

Alexandar Laumann tilføjer, at han i vid udstrækning godt tør stole på de forventede resultater, fordi han af erfaring ved, hvor energimærkernes standardværdier er mest usikre. F.eks. giver udskiftning af vinduer typisk kun halvt så store besparelser, som der lægges op til i energimærkerne.

Fase 4: Projektering

Når kvalificeringen af data er gennemført, kan de første konkrete projekter gå i gang. Her vil Andel Energis rådgivere sørge for alt fra udbudsmateriale til vurdering af tilbud, løbende tilsyn og afleveringsforretning.

Alexander Laumann fortæller om samarbejdet: “Det fungerer rigtig godt. Vi har adgang til stor faglig kompetence på fleksible vilkår. I modsætning til ESCO har vi friheden til at tilpasse samarbejdet løbende – og vi har under alle omstændigheder ikke ressourcerne til at gennemføre alle projekterne selv”.

Energirådgivning der gør en forskel

Vi har kompetencen til at strukturere, styrke og forankre jeres energioptimering på alle niveauer – fra den øverste ledelse til de driftsansvarlige.

Tag en snak med os

Hos os kan I samle jeres køb af el, naturgas og energirådgivning hos én kontaktperson, som I altid kan komme i dialog med.