Case: Stestrup Fritidsgård i Tølløse

Grundig bygningsanalyse gav bedre finansiering

På Stestrup Fritidsgård i Tølløse afslørede en analyse fra Andel Energi et større behov for renovering end ventet. God dokumentation gjorde finansieringen lettere – hele 23 procent kunne dækkes med billige energilån.

Da vinduer og døre i Stestrup Fritidsgård stod til udskiftning, bad Holbæk Kommune Andel Energi om at undersøge sportshallens generelle tilstand. Det skulle vise sig at være en god idé.

Analyse afdækkede behov for flere midler

Sportshallen har i flere omgange fået tilbygninger, men hovedparten af bygningen blev opført i 70’erne. En grundig gennemgang viste, at flere tagflader snart ville trænge til udskiftning. Der blev også fundet fugt- og rådskader i tagkonstruktionerne.

Niels Thun Rasmussen, projektudvikler i Holbæk Kommune, fortæller:

“Det stod ret hurtigt klart, at vi havde brug for flere midler end først antaget. Så da Andel Energi leverede den nødvendige dokumentation, traf byrådet en velinformeret beslutning. Det stod klart for alle parter, at tagene skulle med i projektet, fordi det ville spare penge på længere sigt.”

Beregningsmodel rammer plet

Andel Energis analyse viste, det ikke kunne betale sig at efterisolere hele hallen. Men flere af de steder, hvor tagflader og tagkonstruktioner skulle skiftes, var der til gengæld god økonomi i at efterisolere. Det var medvirkende til at 23 procent af den samlede investering kunne finansieres med et billigt energilån.

Niels Thun Rasmussen forklarer:

“Vi bruger de penge, vi sparer på hallens energiforbrug, til at betale udgifterne til energilånet. Sammen med Andel Energi har vi udviklet en særlig beregningsmodel, som kan bruges til at finde den optimale økonomiske balance – både i valget af projekter og hvordan de finansieres. Modellen har blandt andet den fordel, at vi regner på forbedringernes samlede levetid og ikke bare simpel tilbagebetalingstid.”

Andel Energi stod efterfølgende for udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsvurdering og projektledelse.

Mere information om projektstyring?

Der kan være store fordele ved at lade vores energirådgivere styre jeres projekter i mål. Vi kan varetage jeres interesser hele vejen igennem projektet og sikre den rette balance mellem pris og resultat.

Tag en snak med os

Palle Sand
Energi Partner

Kontakt på mail