Case: Johannes Fog

Nyt Energisyn for den sjællandske byggemarkedskæde viste, at der på tre lokationer kan spares cirka 250.000 kroner om året – og tilbagebetalingstiden er kort.

Energisyn var en god øjenåbner

I starten af januar leverede Andel Energi en energisynsrapport til ledelsen i Johannes Fog. I Herlev, Farum og Lyngby kunne der udpeges seks rentable projekter, hvor der kunne spares energi.

Med en samlet investering på 891.000 kr. kan virksomheden skære cirka 250.000 kr. af sine årlige energiomkostninger. Det vil desuden udløse en CO2-reduktion på næsten 114 tons om året, og den gennemsnitlige simple tilbagebetalingstid er kun 3,4 år.

Hvor gemte besparelserne sig?

Hovedparten af den store besparelse kan opnås ved at skifte højfrekvente lysstofrør og spolearmaturer ud med LED og dagslysstyring. Det sænker også antallet af armaturer og giver et mere ensartet lys i butikkerne, selvom dagslysindfaldet varierer.

I Johannes Fogs designbutik i Lyngby vil et skifte til LED og en ombygning af køleanlægget spare energi til både lys og køling. Samtidig afgiver LED-belysningen mindre varme, og det vil give en bedre temperaturregulering i butikken om sommeren. I byggemarkedet i Herlev kan udskiftning af elpaneler med vandbåret varme udløse en god CO2-besparelse.

Alt i omegnen af tre år skal laves

Da forslagene i den nye energisynsrapport både medfører økonomiske og miljømæssige forbedringer, er virksomheden klar til at realisere dem alle, når den nødvendige planlægning er på plads.

“Det gør alting nemmere at få konkrete tal på bordet. For os er et Energisyn en god øjenåbner, og vores holdning er, at alle projekter, der finansierer sig selv på tre-fire år, skal laves. Det er helt oplagte investeringer for os”, siger Mads Hvelplund, økonomidirektør i Johannes Fog.

Besparelserne kan kopieres

Da Johannes Fog har gennemført Energisyn en gang før, er det ikke et krav, at alle afdelinger gennemgås for anden gang. I stedet udvalgte virksomheden de tre lokationer, hvor behovet for nye analyser var størst. Alligevel vurderer Mads Hvelplund, at flere af projekterne kan kopieres på de øvrige syv lokationer, så den samlede besparelse bliver endnu større.

Fokus på CSR og miljø

Som fondsejet virksomhed går en væsentlig del af overskuddet i Johannes Fog til støtte af almennyttige formål i butikkernes lokalområder. Samtidig gør virksomheden en ekstra indsats på CSR- og miljøområdet.

“Det ligger i vores DNA at engagere os i samfundet omkring os. Grøn omstilling passer helt naturligt ind i vores profil. Den er god for vores kunder, det danske samfund, for klimaet og for Fog, så selvfølgelig skal vi den vej”, siger Mads Hvelplund.

Hvem skal have foretaget Energisyn?

Energisyn er obligatorisk for virksomheder, der enten har mere end 250 ansatte globalt, eller har en årlig omsætning på mindst 50 mio. euro og en årlig balance på mindst 43 mio. euro efter aflagt årsregnskab.

Tag en snak med os

Henrik Holm Hansen
Key Account Manager

Kontakt på mail