Indeklima – en afgørende faktor for god trivsel

Sunde bygninger med et godt indeklima har stor betydning for vores velbefindende og præstationsevne. Det gælder både i skoler, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Målrettede investeringer i forbedring af indeklimaet er derfor ofte en rigtig god investering.

Et godt indeklima giver større fagligt udbytte

Sunde bygninger med et godt indeklima er afgørende for at skabe gode læringsmiljøer, der styrker arbejdsevnen og glæden ved at lære.

Adskillige videnskabelige undersøgelser har uafhængigt af hinanden påvist en tæt sammenhæng mellem indeklima og børns indlæringsevne. Hvis et lokale er for varmt, underventileret eller har dårlig akustik, falder elevernes koncentration og læsehastighed, så det tydeligt kan måles.

Analyse af indeklima – uden klassificering

Analysen henvender sig til dig, der ønsker at kende behov og muligheder for indeklimaforbedringer. Vi skaber et overblik over, hvordan indeklimaet varierer i løbet af dagen. De målte værdier sammenlignes med nutidige krav til et optimalt indeklima.

Analysen sammenfattes i en rapport med en liste over alle relevante forbedringer, eventuelle driftsbesparelser og estimater af, hvad forbedringerne vil koste at gennemføre. Vi måler på:

 • Temperatur
 • Fugt
 • CO2-indhold i luften
 • Ventilation og evt. træk

Analyse med DS3033-klassificering

Analysen følger DS 3033-standardens anvisninger. Vi tegner et helhedsbillede af indeklimaet ud fra, hvor mange brugere bygningerne er dimensioneret til og placerer det i klimaklasse A++, A+, A, B eller C.

Analysens konklusioner præsenteres i en overskuelig rapport, der gør det muligt at sammenligne bygningen med andre bygninger klassificeret efter samme standard. Vi måler på:

 • Ventilation
 • CO2-indhold i luften
 • Termiske forhold
 • Radon, formaldehyd og luftbårne partikler
 • Fugt og skimmel
 • Belysning (dagslys og kunstigt lys)
 • Akustiske forhold

Forbedring af indeklima på skole i Furesø Kommune

Furesø Kommune har med projektet “Lyd, lys og luft” sat fokus på bedre indeklima i skolerne. Som alle andre kommuner skal de prioritere deres midler. De havde derfor brug for et solidt beslutningsgrundlag for at kunne træffe de rette beslutninger.

Andel Energi har gennemført målinger og leveret en rapport, der dokumenterer, prioriterer og estimerer priser på de tiltag, der vil forbedre skolens indeklima mest.

Vi havde brug for et samlet overblik over alle forbedringsmuligheder – og det har vi fået. Andel Energis rapport dokumenterer, prioriterer og estimerer priserne på de projekter, der vil forbedre skolens indeklima mest. Bjørn Sunesen, projektleder i Furesø Kommune

Korrekt ventilation bruger ofte mindre energi

Optimering af indeklimaet kan i mange tilfælde medføre et lavere energiforbrug. For eksempel kan korrekt indregulering af ventilation både give en bedre luftkvalitet og et lavere varmeforbrug.

Vores rådgivere optimerer ventilationsanlæg i både nye og gamle bygninger, og det er ikke usædvanligt at indreguleringen giver reduktioner i anlæggets energiforbrug på 20-50 % og store økonomiske besparelser for bygningsejeren.

10 gange så meget frisk luft for pengene

Sammen med Andel Energi har Lejre Kommune sikret elever og lærere på Bramsnæsvigskolen et markant bedre indeklima.

I dag har vi nye anlæg, som vil give et væsentlig løft af indeklimaet med de fordele, det giver. Mindre sygefravær og ikke mindst højere indlæringsfrekvens (10 %) hos eleverne. Jeg er ikke selv i tvivl om, at bedre indeklima og komfort giver en bedre økonomi på længere sigt. Per Stallknecht, projektleder i Lejre Kommune

Mål jer frem til de vigtigste projekter

Står I i en situation, hvor jeres ejendomme har brug for flere forbedringer af indeklimaet, end der er økonomiske ressourcer til?

Ved hjælp af indeklimaloggere kan vi hjælpe jer med at finde og kvalificere de vigtigste projekter. Vi måler på temperatur, CO2, støj og fugt i et antal udvalgte lokaler. Når indeklimaloggeren har dokumenteret eventuelle problemstillinger, kan vores rådgivere hjælpe jer med konkrete forslag til forbedringer. Kontakt os for at få et tilbud på måling af jeres indeklima.

Tag en snak med os

Henrik Linaa
Energi Partner

Kontakt på mail

Vil du have en snak med os? Vi ringer dig op!

Du skal blot sende os dine kontaktoplysninger. Så vil en af vores erfarne erhvervssælgere ringe dig op.