Case: Frederikssund Kommune

Totalrådgivning sparede tid i Frederikssund Kommune

I starten af 2019 gennemgik Slangerup Idræts- og Kulturcenter en omfattende energirenovering. Alle projekterne blev fra ende til anden håndteret af Andel Energi, så kommunen kunne bruge sine interne ressourcer til andre formål.

I 2016 viste indledende analyser af det store halanlæg, at der var gode besparelser at hente på opvarmning og ventilation – blandt andet ved hjælp af ny CTS-styring. Med en årlig driftsbesparelse på 178.000 kroner, 36 tons CO2 og en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 4,5 år var det oplagt at gå videre.

Alle projekter blev fulgt helt til dørs

Vejen fra analyse til realiseret besparelse kan dog være lang og kræve omfattende viden om energifokuseret projektstyring – en specialviden som Frederikssund Kommune ikke selv rådede over. Samtidig ønskede kommunen at prioritere sine egne medarbejderressourcer til andre opgaver.

Energikoordinator Lina Helenius Ringvei bad derfor Andel Energi om at føre projekterne i mål, hvorefter vores rådgiver Kenneth Lytzen skred målrettet til værks. I leverancen var blandt andet:

  • Fastlæggelse af funktionskrav til de valgte løsninger i henhold til gældende lovgivning
  • Detailplan og vurdering af bemandingskrav
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Tilbudsvurdering og valg af entreprenør inklusiv entreprisekontrakt og opstartsmøder
  • Løbende fag- og byggetilsyn – stikprøvekontrol og deltagelse på byggemøder
  • Regnskabsmæssig kontrol og slutopgørelse
  • Afleveringsforretning med option på gennemgang efter et år

“Den store fordel var helt klart, at Kenneth var min faste kontaktperson hele vejen igennem. Alt gik gennem ham til de mange involverede parter. Det sparede mig en masse tid og gav ro og tryghed, fordi Kenneth havde godt styr på alle processer. Han samlede trådene for os, og involverede mig kun, når det var nødvendigt. Vi fik de forventede resultater til en fornuftig pris og med et minimalt forbrug af intern tid”, siger Lina Helenius Ringvei.

Kompetent og helhedsorienteret rådgivning

Vi tilbyder bygherrerådgivning med særligt fokus på bæredygtighed til både den offentlige og private sektor. Uanset om renoveringen af en bygning sker med henblik på DGNB-certificering eller ej, er vi klar med professionel bistand tilpasset jeres behov.

Tag en snak med os

Palle Sand
Energi Partner

Kontakt på mail