Case: Holbæk Kommune

Holbæk-skole sparer stort med minikraftvarme

Efter installation af minikraftvarmeanlæg producerer Holbæk By Skole – Afdeling Absalon selv halvdelen af sit elforbrug ved hjælp af naturgas. Årlig besparelse: 267.000 kroner og 77 tons CO2 (27 procent).

I samarbejde med Andel Energi har Holbæk Kommune nu installeret minikraftvarme på Holbæk By Skole – Afdeling Absalon, der med sine cirka 700 elever og 12.000 m2 er en af kommunens største.

Anlægget består af to minikraftvarme-enheder, der ved fuldlast har en effekt på 40 kW el og 80 kW varme. De er kombineret med to varmepumper på tilsammen 35 kW. Samlet investering: 1,1 million kroner.

Tjener sig hjem på 5,5 år.

Afdeling Absalon blev opført i 2005, og før minikraftvarmen havde bygningen et årligt forbrug på 63.000 m3 naturgas og et elforbrug på 305.000 kWh.

I dag er gasforbruget nede på 61.000 m3 naturgas, og skolen indkøber kun 148.000 kWh el fra forsyningsnettet, mens resten produceres med minikraftvarme. Det betyder, at skolen årligt sparer 267.000 kroner og udleder cirka 77 tons CO2 mindre, hvilket svarer til 27 procent.

Varmespecialist og energirådgiver i Andel Energi, Kristian Leinum, fortæller: “Alt i alt finansierer skolens minikraftvarme sig selv på 5,5 år inklusive fuldservice, mens levetiden er 20 år. Det er rigtig gode tal, og lignende resultater kan opnås i mange andre kommunale bygninger. Besparelserne er ofte så store, at de giver adgang til fuld finansiering via energilån, der samtidigt også kan finansiere andre energitiltag.”

Hvor er minikraftvarme et godt valg?

Bygningen skal have en vis størrelse – helst med et forbrug på over 50.000 kWh el og 150.000 kWh varme. Jo større, jo bedre. Derfor er skoler, rådhuse og sportshaller oplagte valg. Hvis opvarmningen i forvejen er baseret på fjernvarme eller biomassefyr, er et skifte til minikraftvarme ikke relevant.

Har bygningen derimod naturgasfyr, er der stor sandsynlighed for gode besparelser. I bygninger med oliefyr er minikraftvarme særdeles oplagt – også selvom bygningen ikke har naturgasforsyning, for her kan besparelsen være stor nok til også at finansiere et gastankanlæg.

Kristian Leinum forklarer: “De fleste kommuner har nu plukket alle de lavthængende frugter, og derfor er det oplagt at kigge nærmere på minikraftvarme som nyt indsatsområde. Det er dog helt afgørende, at bygningerne egner sig, og at anlæggene dimensioneres og indreguleres korrekt. Det er dér, vi kommer ind i billedet.”

Energirådgivning der gør en forskel

Vi har kompetencen til at strukturere, styrke og forankre jeres energioptimering på alle niveauer – fra den øverste ledelse til de driftsansvarlige.

Tag en snak med os

Hos os kan I samle jeres køb af el, naturgas og energirådgivning hos én kontaktperson, som I altid kan komme i dialog med.