Case: Furesø Kommune

Analyse viser vej til bedre indeklima på skole

Med projektet “Lyd, lys og luft” sætter Furesø Kommune fokus på bedre indeklima på sine folkeskoler – i første omgang på en skole i Farum. Indsatsen prioriteres ud fra en detaljeret analyse udført af Andel Energi.

Et godt indeklima giver større fagligt udbytte

Indeklimaet på de danske folkeskoler er blevet debatteret meget i de senere år. Ikke mindst fordi en række forskningsprojekter har vist, at der er tæt sammenhæng mellem skolernes indeklima og elevernes indlæring. Er der f.eks. for høj koncentration af CO2 eller for varmt i lokalet, så daler elevernes præstationer mærkbart.

Furesø Kommune tager udfordringen op

For at give elever og lærere et bedre indlæringsmiljø har Furesø Kommune besluttet at få gennemført grundige indeklimaanalyser med henblik på at foretage forbedringer.

Som alle andre kommuner skal Furesø prioritere sine midler. De havde derfor brug for et solidt beslutningsgrundlag i form af grundig dokumentation og professionelle vurderinger af, hvilke projekter der vil give de største indeklimaforbedringer for pengene, samt hvad de vil koste.

Pilotprojekt

For at finde frem til den rette tilgang valgte kommunens projektleder for energi Bjørn Sunesen at gennemføre et pilotprojekt på Lyngholmskolen, der i forvejen havde problemer med at holde rumtemperaturen nede om sommeren.

Bjørn Sunesen forklarer: “Vi havde brug for et samlet overblik over alle forbedringsmuligheder – og det har vi fået. Andel Energis rapport dokumenterer, prioriterer og estimerer priserne på de projekter, der vil forbedre skolens indeklima mest”.

Behov for justering af lysforhold

Over fire uger blev der udført målinger af lyd, lys og luft i 42 lokaler overalt på skolen. Lydmålingerne viste, at der generelt var en god akustik. Især fordi alle lokaler har træbeton i loftet, som har gode lyddæmpende egenskaber.

I cirka halvdelen af lokalerne var dagslysindfaldet dog mindre end anbefalet. Der var også flere steder, hvor skolens belysningsanlæg ikke levede op til de gældende krav.

Bjørn Sunesen siger: “På de steder hvor belysningen ikke er kraftig nok, kan vi forholdsvis let skrue op for lysstyrken. Der blev nemlig sat LED-belysning op på hele skolen for kort tid siden, og den kan nemmere justeres til”.

Korte perioder med for meget CO2

I en række lokaler blev den maksimale grænse på 1.000 ppm CO2 overskredet på daglig basis. I de fleste tilfælde dog kun i kortere perioder. Dette kan i nogen grad afhjælpes ved at justere udsugningen bedre. Men skal problemet løses helt, vil det kræve ny mekanisk ventilation i de bygninger, hvor problemet er mest udtalt.

Bjørn Sunesen forklarer: “Komplet udskiftning af ventilation ligger ud over vores aktuelle budget. Men nu hvor vi har en grundig analyse af forholdene, kan vi nemmere forklare baglandet, hvorfor det er vigtigt, vi fremadrettet får tildelt flere midler”.

For høje temperaturer om sommeren – for lave om vinteren

I skolens nyeste bygninger er der problemer med at holde rumtemperaturerne nede om sommeren. Det skyldes især stort solindfald, som kan afhjælpes med solfilm eller solafskærmning kombineret med natkøling.

I skolens ældre bygninger giver et defekt gulvvarmeanlæg for lave rumtemperaturer på kolde vinterdage. Her vil en oplagt løsning være at reparere gulvvarmen og udbygge det tilhørende radiatoranlæg.

Flere indeklimaanalyser på vej

Bjørn Sunesen og hans kolleger er godt tilfredse med rapporten fra pilotprojektet, fordi den skaber det overblik, der skal til for at træffe de rette beslutninger. Dertil kommer, at samarbejdet mellem energirådgiverne og skolens personale har fungeret rigtig godt.

I en tid med særlige forholdsregler mod corona har det været vigtigt, at skolens medarbejdere vidste, hvorfor der pludselig gik energirådgivere rundt med måleudstyr alle vegne på skolen.

Bjørn Sunesen konkluderer: “Andel Energis folk har ikke alene stor teknisk kompetence. De er også fleksible og gode til at kommunikere med både ledelsen og skolens tekniske personale”.

Bjørn Sunesen forventer, at Furesø Kommune vil arbejde videre med analyser af flere af sine folkeskoler i 2021.

Indeklima er en afgørende faktor for god trivsel i skoler.

Tag en snak med os

Henrik Linaa
Energi Partner

Kontakt på mail