Case: Allerød Kommune

Fleksibel rammeaftale giver bedre lys til Allerød-borgere

På 16 lokationer har Allerød Kommune sammen med Andel Energi skiftet gamle lysstofrør ud med ny LED-belysning. En særlig rammeaftale giver mindre administration og gode muligheder for at justere på projekterne undervejs.

I 2019 hjalp energirådgiver Hans Kristensen Allerød Kommune med beregninger og projektstyring af ny LED-belysning på 2 skoler, i 4 halanlæg og 10 daginstitutioner.

Samarbejde baseret på rammeaftale

Samarbejdet bygger på en rammeaftale, som giver Allerød Kommune flere gode fordele:

  • Fleksibel adgang til rådgivning uden tung administration af hvert enkelt projekt
  • Justering af projekterne ud fra løbende vurdering af resultater og behov
  • Tilpasning eller omprioritering af tidsforbrug og økonomiske ressource
  • Frirum til en mere pragmatisk og handlingsorienteret samarbejdsproces.

Færre driftstimer uden tab af komfort

Selvom de mange nye lysanlæg er meget forskellige, er der i alle sammenhænge taget grundig stilling til brugernes behov og gældende krav. De fleste steder er lysmængden nu øget med 50% eller mere. Alligevel bruger anlæggene i gennemsnit 60% mindre el og udleder tilsvarende mindre CO2.

Energirådgiver Hans Kristensen forklarer: “Mange steder har vi sat flere armaturer op og installeret bedre styring. For eksempel zoneinddelt dagslysstyring som kan spare rigtig mange driftstimer uden at forringe brugernes komfort. Det er også blevet lettere at vælge en mere energirigtig adfærd, fordi vi har sat flere lysdæmpere og vægkontakter op de rigtige steder.”

Positive reaktioner fra alle sider

Efter borgernes reaktioner at dømme er de nye lysanlæg en klar succes. Især sportsudøverne er begejstrede, fordi det ganske enkelt er en større fornøjelse at spille boldspil i godt lys end halvdårligt.

Nogle af hallerne i Allerød Kommune anvendes kun til bestemte sportsgrene, og det har stor betydning for armaturernes placering og styringsmuligheder. I en håndboldhal gælder det for eksempel om at opnå en jævn belysning i hele hallen, mens belysningen i en tennis- og badmintonhal i højere grad tilrettelægges efter baneinddelingen.

Flemming Kjølstad Larsen, specialkonsulent og projektleder i Allerød Kommune, fortæller hvorfor god rådgivning og løbende dialog med brugerne før, under og efter projekterne har gavnet både processen og de færdige resultater:

“Når man går fra udtjente, gullige lysstofrør til kraftigere LED-lys med en hvidere farvetone, så kræver det lidt tilvænning. Men kun på to lokationer er der efterfølgende blevet justeret på lysspredningen. Det er et udtryk for, at vi har ramt plet langt de fleste steder.”

Mere information om rammeaftaler og projektstyring?

Der kan være store fordele ved at lade vores energirådgivere styre jeres projekter i mål. Vi kan varetage jeres interesser hele vejen igennem projektet og sikre den rette balance mellem pris og resultat.

Tag en snak med os

Palle Sand
Energi Partner

Kontakt på mail