Case: DEKRA Danmark

Analyse viser vej til CO2-neutralitet

I starten af 2021 løftede DEKRA barren for grøn omstilling: I 2025 skal selskabet være fuldt CO2-neutral. Den ambitiøse målsætning kaldte på overblik – gerne hurtigst muligt. Et energisyn fra Andel Energi gav ledelsen et solidt grundlag for at beslutte, hvordan selskabet bedst kommer i mål.

Akut behov for kortlægning af mulige CO2-reduktioner

Målet lyder måske enkelt – men da DEKRA’s danske datterselskab har over 500 medarbejdere, 62 lokationer og 300 køretøjer er fuld CO2-neutralitet på blot tre år ikke nogen lille udfordring. Den ambitiøse målsætning udløste et akut behov for kortlægning af selskabets energiforbrug, og en analyse af hvor der kunne spares CO2.

Direktør Benny Plesner forklarer: “Da vi alligevel skulle lave energisyn, var det en oplagt mulighed for at få værdifulde input til, hvor og hvordan vi kan spare energi og CO2. Vi havde brug for en rapport, vi virkelig kunne bruge til noget – og det fik vi.”

Flere vigtige pejlemærker

Energisynet har først og fremmest givet DEKRA et detaljeret overblik over, hvordan deres samlede energiforbrug fordeler sig.

En af de store overraskelser er, at brændstof til selskabets flåde af lastbiler, busser og biler udgør hele 65 % af det samlede energiforbrug. Da det hverken teknisk eller økonomisk set er muligt at udskifte de mange køretøjer inden 2025, skal der tænkes i nye baner for at reducere den brændstofrelaterede CO2-udledning.

Andel Energis analyse viser også, at DEKRA har gode muligheder for at opnå CO2-besparelser i de ni repræsentative bygninger, der blev analyseret – især på lys og varme.

Benny Plesner konkluderer: ”Rapporten giver os nogle meget vigtige pejlemærker for, hvilke veje vi kan vælge på rejsen mod fuld CO2-neutralitet.”

DEKRA’s ledelse vil nu vurdere hvilke projekter, der skal inkluderes i den konkrete planlægning, men også hvor det i første omgang kan blive nødvendigt at købe ”grøn aflad” i form af CO2-kvoter.

Fordeling af DEKRA’s samlede energiforbrug

El

Naturgas

Fyringsolie

Fjernvarme

Benzin

Diesel

9 %

2 %

2 %

22 %

3 %

62 %

Fokus på grønne brændstoffer

Konstateringen af at brændstof udgør så stor en del af energiforbruget betyder, at DEKRA nu for alvor vil stille skarpt på grønne brændstoffer, brint og elektrificering.

“Vi vidste selvfølgelig godt, at brændstof fyldte en del, men ikke at det faktisk er 2/3 af vores samlede energiforbrug. Det påvirker i høj grad vores planlægning. Men elektrificering af tunge køretøjer er ikke så langt fremme som for personbiler. Derfor kan vi ikke bare skifte vores lastbiler og busser ud – og hvis vi kunne, ville det også blive alt for dyrt. Så nu kigger vi meget grundigt på mulighederne inden for grønne brændstoffer, konvertering til brint og indfasning af elbiler”, siger Benny Plesner.

Han tilføjer, at ændringer af regler fra Færdselsstyrelsen også kan få betydning. F.eks. hvis det gøres lovligt at gennemføre dele af undervisningen i lastbil- og buskørsel ved hjælp af simulatorer. Eller hvis det tillades at undervise ved brug af el-personbiler, som ikke må anvendes i dag, fordi de ikke har kobling.

Energioptimering af bygninger

Analysen udpeger også en række spareprojekter i de ni repræsentative bygninger, der blev udvalgt til at indgå i energisynet. Her kan DEKRA med en samlet investering på cirka 1,7 mio. opnå en årlig CO2-besparelse på cirka 36 tons. De anviste projekter skal nu vurderes i forhold til hele DEKRA’s bygningsmasse og den samlede plan for at opnå CO2-neutralitet.

Som et led i planen vil DEKRA også fokusere mere på energiklasser ved leje, køb eller opførelse af nye bygninger. Her vurderer Benny Plesner, at selskabet muligvis vil acceptere højere omkostninger, hvis de samtidig medfører betydelige CO2-reduktioner. Desuden skal de mange lokationer over hele landet fremover drives med grøn el og biogas.

Så lidt “grøn aflad” som muligt

På grund af den store flåde af dieseldrevne undervisningskøretøjer vil en del af DEKRA’s fremtidige CO2-neutralitet også blive baseret på at være negativ udleder af CO2  – f.eks. ved investering i vindmøller og andre bæredygtige initiativer.

Om DEKRA Danmark

I DEKRA-koncernens danske datterselskab arbejder over 500 medarbejdere med erhvervsrettet undervisning, der har hjulpet tusindvis af ledige danskere tilbage på arbejdsmarkedet. Primært inden for transport, logistik og ledelse. Desuden er DEKRA Bilsyn i dag Danmarks tredje største bilsynskæde. Selskabet dækker hele landet med 62 lokationer. Læs mere på dekra.dk

Hvem skal have foretaget Energisyn?

Energisyn er obligatorisk for virksomheder, der enten har mere end 250 ansatte globalt, eller har en årlig omsætning på mindst 50 mio. euro og en årlig balance på mindst 43 mio. euro efter aflagt årsregnskab.

Tag en snak med os

Henrik Holm Hansen
Key Account Manager

Kontakt på mail