Gasårsopgørelse: hvem gør hvad? Og hvornår?

Vi fortæller dig, hvad du skal gøre, og hvad der sker, trin for trin.

Ekstraordinær gasaflæsning i december 2022

Den ekstraordinære aflæsning i december 2022 er opgjort og i løbet af februar måned er opgørelsen uploadet på jeres selvbetjening – Min side. Mange af jer har fået penge tilbage. Læs mere om tilgodehavende på gas.

A conto-gasregning for vintermånederne

Hvis du har fået foretaget den ekstraordinære aflæsning hos Evida, vil din nye a conto-regning for vintermånederne være større, end du er vant til. Den ekstraordinære aflæsning i december, betyder at dit forbrug er blevet opgjort, på samme måde som efter en årsaflæsning.

Din nye a conto-regning dækker vintermånederne. Og vintermånederne står erfaringsmæssigt for ca. 40 % af forbruget. Eftersom dine forrige a conto-regninger allerede er blevet opgjort i forhold til dit forbrug, modtager du derfor en a conto-regning der dækker ca. 40 % af dit forventede årsforbrug.

Gasårsaflæsning trin for trin

Det er tid til årsaflæsning. Og selvom du er en af de gaskunder, der allerede har aflæst din gasmåler i december, skal du også aflæse den, som du plejer – til årsaflæsningen.

Andel Energi er din gasleverandør. Det er os, du køber gassen af. Evida er dit distributionsselskab. Det er dem, der sørger for, at gassen bliver transporteret sikkert frem til din bolig. De har også ansvaret for din gasmåler. Du vil modtage besked fra Evida, når det er tid til årsaflæsningen. Og du skal registrere din aflæsning hos Evida.

Årsaflæsningerne er enten her i marts eller april. Når Evida har modtaget din aflæsning, sender de den videre til os. Og vi opgør dit faktiske årsforbrug i forhold til dit forventede årsforbrug. Når vi har årsopgørelsen klar til dig, får du en sms eller mail om, at den ligger klar på din selvbetjening hos os – altså Min side på andelenergi.dk.

Aflæsning i marts -> årsopgørelse 2022 klar i maj -> til betaling 6. juni

Aflæsning i april -> årsopgørelse 2022 klar i juni -> til betaling 6. juli

På årsopgørelsen får du at vide, om du har brugt mere eller mindre gas i forhold til dit forventede forbrug. Det er også her, du finder dit forventede forbrug for næste år.

Hvis du har aflæst måleren i december 2022, har du aflæst din måler for de årstider hvor du bruger mindst gas. Aflæsningen nu i marts eller april er for vintermånederne. Erfaringsmæssigt udgør de ca. 40% af dit samlede forbrug.

Fra 2024 vil du modtage to separate årsopgørelser. En fra din gasleverandør og en fra din gasdistributør. Men i år modtager du en samlet årsopgørelse fra os i Andel Energi, der dækker både forbrug og distribution.

Se eksempel på en årsopgørelse her.

Med årsopgørelsen modtager du også din næste a conto-regning.

Som noget nyt har dit distributionsselskab Evida besluttet, at du fremover skal aflæse din gasmåler fire gange om året i stedet for en. Dine gasregninger bliver dermed i højere grad en afspejling af dit forbrug. Evida giver dig besked i god tid inden aflæsningerne. Kontakt Evida, hvis du vil vide mere.

Modsat din årsopgørelse vil din a conto-regning være delt op. Du modtager en a conto-regning fra os i Andel Energi, der dækker dit gasforbrug. Den modtager du sammen med årsopgørelsen. Derudover modtager du en separat a conto-regning fra Evida. Den dækker transporten af gassen til dit hjem. På eksemplet, vi linker til, er regningerne stadig samlet. Men vi har markeret de områder, der bliver sendt fra Evida.

Se samlet eksempel på årsopgørelse og a conto-regning her.