Gå til indhold

Naturgas er grøn fornuft

Naturgas er en af de fossile brændselsformer med den reneste forbrænding, fordi den bliver til vand og CO2, når vi brænder den af. Læs mere om, hvorfor naturgas er et godt valg, hvis grøn omstilling er del af din hverdag og prioritering.

Hvorfor biogas?

Biogas er det nye grøn. Der er mange grunde til at elske biogas: Først og fremmest udleder vi med naturgas færre kræftfremkaldende partikler og 0 g CO2 per kilowatt-time – altså en helt ren forbrænding. Samtidig er biogas ikke kun en energiløsning, men også et stærkt eksempel på den cirkulære økonomi, hvor vi genbruger ressourcerne og udnytter næringsstofferne i vores biologiske affald.

I dag udgør biogas 10 procent af naturgassen, og i 2050 vil der være ren biogas i gasnettet. Naturgassen kommer altså ikke til at forsvinde – den bliver bare grøn.

Hvad er biogas?

Med biogas udnytter vi både et restprodukt og opsamler den CO2, der ellers ville være dampet op i atmosfæren.

  • Biogas fremstilles af biologisk affald som fx bioskrald, gylle og slam fra rensningsanlæg.
  • Affaldet pumpes ind i iltfri beholdere, hvor det udvikler metangas.
  • Biogassen renses og bliver sendt ud i gasnettet til din bolig.

En del af den grønne omstilling

I 2050 skal Danmark være uafhængigt af fossile brændsler, og grøn gas spiller en afgørende rolle i fremtidens energisystem. Biogas har gennem de seneste fem år været i rivende udvikling, og området har et stort potentiale.

Naturgas er allerede ret fornuftig

Selvom den største del af naturgassen i dag stadig er fossil, er den et godt og ansvarligt valg. Den har en renere forbrænding end andre fossile brændstoffer og udleder både mindre CO2 og færre kræftfremkaldende partikler.