Tilskud til at spare energi

Overvejer I projekter, som vil sænke jeres virksomheds energiforbrug? Hvis det er svært at få økonomien til at hænge sammen, kan en af disse tilskudsordninger måske gøre projekterne til virkelighed.

Om tilskudsordningerne

Formålet med ordningerne er at støtte rentable projekter, der sænker Danmarks samlede energiforbrug. I særlig grad hvis de omfatter konvertering fra fossil energi til el.

Tilskudsordningerne administreres af Energistyrelsen og er en udmøntning af Energiaftalen fra 2018 og Klimaaftalen for energi og industri mv. fra 2020.

Sådan søger I om tilskud

Ansøgning sker digitalt via ansøgningsportalen www.statens-tilskudspuljer.dk

1. Fase 1: Indledende ansøgning
Ansøgning om foreløbigt tilsagn om tilskud. Hvis I får tilsagn om tilskud, fortsætter I til Fase 2.

2. Fase 2: Detaljeret ansøgning
Ansøgning med detaljeret beskrivelse af det konkrete projekt. Hvis I får endeligt tilsagn, kan projektet sættes i gang.

3. Projektet gennemføres
Arbejdet kan sættes i gang. Sker der ændringer undervejs, skal I søge om fortsat tilsagn.

4. Udbetaling af tilskud
Ansøgning om udbetaling af tilskuddet. Opfylder projektet tilsagnets betingelser og vilkår, bliver tilskuddet udbetalt.

Hvilke energiforbedringer skal vi starte med?

Har I planer om energiforbedringer, men er i tvivl om hvor det er mest rentabelt at sætte ind, så kan vi hjælpe med kompetent og helhedsorienteret rådgivning om relevante løsningsmuligheder.

Er du i tvivl, om I kan få tilskud?

Henrik Holm Hansen
Key Account Manager

Kontakt på mail