Man lærer bedst på hjemmebane

Efteruddannelse af serviceledere er et effektivt alternativ til eksterne serviceaftaler. Men en typisk udfordring for serviceledere er at overføre den viden, de får på generelle kurser til de anlæg, de arbejder på til daglig.

Vores energirådgivere kan undervise jeres serviceledere på deres egne anlæg, så de selv kan optimere og justere anlæggene efter behov. Det giver lavere energiforbrug og større arbejdsglæde.

Undervisning i brug af anlæggene

Servicelederen og energirådgiveren gennemgår sammen anlæggene med fokus på blandt andet driftsparametre (CTS), justeringsmønstre, varmekurver, blandesløjfer, afkøling, pumper, varmevekslere og kedler.

Gennemgangen foregår som en dialog, og servicelederen instrueres til grundprincipperne for anlægsoptimering og instrueres i selv at foretage justeringer.

Handlingsplan og opfølgning

Efter gennemgangen af anlæggene udarbejder energirådgiveren en handlingsplan med konkrete anbefalinger til ændringer, der giver en mere energirigtig drift. Efter cirka en måned kontakter vi servicelederen for at følge op på udviklingen.

Problemstillinger, der ikke kan løses af servicelederen, bliver kommunikeret videre til ledelsen, så de kan prioriteres og løses senere.

Fordele

Optimering af varmecentraler

Når vores rådgivere er i bygningen kan I vælge at udvide forløbet med en dyberegående, modulbaseret instruktion i energirigtig drift af varmecentraler. Da anlæg og behov varierer er ydelsen delt op i moduler:

Modul A: Gennemgang af varmecentral

Modul B: Opsætning af skilte og vejledning i justering af anlægget

Modul C: Indregulering af varmecentral

Modul D: Vurdering af anlæggets tilstand

Tag en snak med os og hør mere om de forskellige moduler.

Tag en snak med os

Henrik Linaa
Energi Partner

Kontakt på mail

Vil du have en snak med os? Vi ringer dig op!

Du skal blot sende os dine kontaktoplysninger. Så vil en af vores erfarne erhvervssælgere ringe dig op.