Hvad er en konditionstest?

En konditionstest er en metode til at vurdere anlæggets almene tilstand og kortlægge mulighederne for optimering. Formålet er at opnå den bedst mulige balance mellem sikker, energirigtig drift og godt indeklima for bygningens brugere.

Varmeanlæg

En konditionstest af virksomhedens varmeanlæg omfatter:

 • Gennemgang af måledata.
 • Vurdering af anlæggets almene tilstand.
 • Kortlægning af ubalancer.
 • Gennemgang af indstillinger.
 • Gennemgang af virkningsgrad i forhold til oprindelige specifikationer.
 • Vurdering af restlevetid for de vitale komponenter.
 • Måling af brugsvandsfunktion og -temperatur.
 • Tjek af vandcirkulation.
 • Gennemgang af CTS.
Ventilationsanlæg

En konditionstest af virksomhedens ventilationsanlæg omfatter:

 • Gennemgang af måledata.
 • Målinger på ventilationsanlægget: Effekt, luftmængder, tryk, CO2 og temperatur.
 • Vurdering af anlæggets almene tilstand.
 • Kortlægning af ubalancer.
 • Vurdering af restlevetid for de vitale komponenter.
 • Gennemgang af CTS.

Afsluttende rapport med konkrete anbefalinger

Med udgangspunkt i konditionstesten leverer vi en række anbefalinger i forhold til:

 • Mulig optimering via ændringer eller ombygning.
 • Mulig optimering via installation af automatik.
 • Mulige energibesparelser.
 • Behov for service.

Alle anbefalinger samles i en rapport, der indeholder en beregning af investeringsbehovet, den forventede effekt på indeklimaet og den forventede besparelse.

Helhedsorienteret tilgang forlænger anlæggets levetid

I mange år har der været et stort fokus på at spare energi i driften af de tekniske anlæg. Men når det gælder ventilations- og varmeanlæg, så kan det fokus let blive for ensidigt. Ventilations- og varmeanlæg giver den bedste ydelse for både bygningsejer og brugere, hvis drift, vedligehold og optimering af anlægget gennemføres ud fra en samlet tilgang, der har et afbalanceret fokus på kapacitet, driftssikkerhed, energioptimering og krav til indeklimaet. En helhedsorienteret tilgang vil også gøre det lettere at stille de rette krav til eventuelle serviceleverandører og forlænge anlæggets levetid. Allan Vittrup, energirådgiver, Andel Energi

Tag en snak med os

Palle Sand
Energi Partner

Kontakt på mail
Du skal blot sende os dine kontaktoplysninger. Så vil en af vores erfarne erhvervssælgere ringe dig op.