Foranalyse af projekter

Står I overfor en renovering? – eller ønsker I at reducere jeres CO2-udledning? – men I er i tvivl om, hvad den mest optimale tilgang eller løsning er? Så kan vi hjælpe.

360 graders analyse af behov og løsningsmuligheder

Med en foranalyse får I kompetent, helhedsorienteret og uvildig rådgivning om relevante løsningsmuligheder til den problemstilling, I står med.

Analysen starter altid med en besigtigelse af de fysiske forhold og en dialog med de daglige brugere. Vores erfaringer viser nemlig, at det, der på papiret er den oplagte løsning, ikke altid er den optimale løsning, når f.eks. pladsforhold, eksisterende anlæg, og krav til drift og vedligehold tages i betragtning.

Sådan foregår en analyse

Hvad siger kunderne?

Analyse viser DEKRA vej til CO2-neutralitet

DEKRA har en ambitiøs målsætning: Virksomheden skal være CO2-neutral i 2025. Det lyder måske enkelt, men for en virksomhed af DEKRA’s størrelse er det ikke nogen lille udfordring. Derfor søgte de hjælp hos Andel Energi:

”Rapporten giver os nogle meget vigtige pejlemærker for, hvilke veje vi kan vælge på rejsen mod fuld CO2-neutralitet.” Benny Plesner, direktør hos DEKRA Equipment & Services
Større renovering end først planlagt ville spare flere penge
Det stod ret hurtigt klart, at vi havde brug for flere midler end først antaget. Så da Andel Energi leverede den nødvendige dokumentation, traf byrådet en velinformeret beslutning. Det stod klart for alle parter, at tagene skulle med i projektet, fordi det ville spare penge på længere sigt. Niels Thun Rasmussen, projektudvikler, Holbæk Kommune
Skarp analyse og projektering

Den Sociale Virksomhed under Region Hovedstaden bad Andel Energi om hjælp til udskiftning af et udslidt varmeanlæg inden efterårskulden satte ind.

Det er tydeligt, at Andel Energis rådgivere ikke kun er gode talknusere, men også har stor praktisk erfaring med projektering Kasper Ahlmann-Ohlsen, projektleder i Den Sociale Virksomhed
Analyse pegede på alternativ løsning

Da Brorfelde Observatoriums varmeanlæg skulle skiftes viste grundige forundersøgelser, at et jordvarmeanlæg, på trods af strenge fredningsregler, var et bedre valg end det ellers planlagte træpillefyr.

Andel Energi har vendt hver en sten for at finde den rigtige løsning til os. Julie Bouchet, leder af Brorfelde Observatorium

Få hjælp til projektering

Der kan være store fordele ved at lade vores energirådgivere styre gennemførelsen af jeres projekt. Med udgangspunkt i foranalysen kan vi varetage jeres interesser hele vejen igennem projektet og sikre den rette balance mellem pris og kvalitet, så I kommer sikkert i mål.

Tag en snak med os

Palle Sand
Energi Partner

Kontakt på mail